Biskopen av Atlanta kräver en reform av invandringspolitiken i USA

Ärkebiskopen av Atlanta, Wilton D. Gregory, har återigen bett om en integrerad reform av invandringen i USA. Ärkebiskopen uttrycket sin uppskattning till Obama-administrationen för att den erbjuder arbetstillstånd till vissa illegala invandrare och två års uppskov med utvisning, men han sade också att mer bör göras.

”För somliga kan detta program vara till hjälp, men vi måste fortsätta att stödja en reform som skapar möjligheter för många fler, särskilt för familjer och för dem som redan bor här och arbetar för detta lands bästa, sade ärkebiskopen. ”Detta gäller särskilt i dag, eftersom vi under de senaste åren är med om ett rekordstort antal utvisningar och separationer av familjer.”

Ärkebiskopen uttalande gjordes vid öppnandet av konferensen Migration Policy and Advocacy in 2013 and Beyond: New Challenges and New Opportunities. Ärkestiftet Atlanta omfattar cirka 69 storkommuner (counties) i norra och centrala Georgia, där ca en miljon katoliker bor.

Med stöd av katolska biskopskonferensen i USA och det katolska nätverket för migration, hölls konferensen den 3-5 december i Atlanta, samtidigt som president Obama försöker bemöta frågorna om invandring i början av sin andra mandatperiod.

Opinionsundersökningar visar att Obama fick stort stöd från den latinamerikanska befolkningen när han omvaldes. Samtidigt var han föremål för stark kritik från samma latinamerikaner för rekordmånga utvisningar under hans tid som president och för att inte ha reformerat invandringslagarna i landet.

”Försvaret av invandrare är evangelisation på så sätt att man står upp för den mänskliga värdigheten och andras behov på evangeliernas grund, många är det som ännu inte känner igen dessa bröder och systrar i Kristus”, avslutade ärkebiskop  Gregory sitt tal.

Fides 2012-11-06

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Ärkebiskopen av Atlanta, Wilton D. Gregory, har återigen bett om en integrerad reform av invandringen i USA. Ärkebiskopen uttrycket sin uppskattning till Obama-administrationen för att den erbjuder arbetstillstånd till vissa illegala invandrare och två års uppskov med utvisning, men han sade också att mer bör göras.

”För somliga kan detta program vara till hjälp, men vi måste fortsätta att stödja en reform som skapar möjligheter för många fler, särskilt för familjer och för dem som redan bor här och arbetar för detta lands bästa, sade ärkebiskopen. ”Detta gäller särskilt i dag, eftersom vi under de senaste åren är med om ett rekordstort antal utvisningar och separationer av familjer.”

Ärkebiskopen uttalande gjordes vid öppnandet av konferensen Migration Policy and Advocacy in 2013 and Beyond: New Challenges and New Opportunities. Ärkestiftet Atlanta omfattar cirka 69 storkommuner (counties) i norra och centrala Georgia, där ca en miljon katoliker bor.

Med stöd av katolska biskopskonferensen i USA och det katolska nätverket för migration, hölls konferensen den 3-5 december i Atlanta, samtidigt som president Obama försöker bemöta frågorna om invandring i början av sin andra mandatperiod.

Opinionsundersökningar visar att Obama fick stort stöd från den latinamerikanska befolkningen när han omvaldes. Samtidigt var han föremål för stark kritik från samma latinamerikaner för rekordmånga utvisningar under hans tid som president och för att inte ha reformerat invandringslagarna i landet.

”Försvaret av invandrare är evangelisation på så sätt att man står upp för den mänskliga värdigheten och andras behov på evangeliernas grund, många är det som ännu inte känner igen dessa bröder och systrar i Kristus”, avslutade ärkebiskop  Gregory sitt tal.

Fides 2012-11-06