Kristen enhet

Filter

Datumintervall
Datumintervall
av KJELL BLÜCKERT – Vi som har möjlighet måste höja blicken och vidmakthålla visionen om ett Europa och en europeisk kristenhet som andas med två lungor. Europa är åter i krig....
Kardinal Kurt Koch insisterar på att kristen enhet var ett centralt mål med Andra Vatikankonciliet och förblir ett centralt mål för kyrkan i dag. ”Påven Johannes XXIII var övertygad om...