kunskap

Filter

Datumintervall
Datumintervall
av MAGDALENA DAHLBORG I sin dialog Faidros låter Platon Sokrates använda berättelsen om hur egyptierna fick skriftspråket för att föra fram poängen att den som uppfunnit någonting inte är rätt...
av JOHN SJÖGREN Jag trodde att vi hade lämnat sådana vidskepligheter som författaren Jonas Jonasson gav uttryck för i Expressen (22/1) häromdagen bakom oss. Jonasson skriver frustrerat om den minoritet...