Tagged 'McCarrick-rapporten'

Expert om McCarrick-rapporten: Förbättra urvalet av biskopar!

Enligt barnskyddsexperten Hans Zollners uppfattning måste Vatikanens undersökningsrapport om den entledigade USA-kardinalen Theodore McCarrick få konsekvenser för urvalsprocesserna inom den katolska kyrkan. Det gäller i synnerhet hur man ska hitta lämpliga biskopar, säger psykologen till nyhetsbyrån Kathpress i Rom. ”Rapporten…