Expert om McCarrick-rapporten: Förbättra urvalet av biskopar!

Enligt barnskyddsexperten Hans Zollners uppfattning måste Vatikanens undersökningsrapport om den entledigade USA-kardinalen Theodore McCarrick få konsekvenser för urvalsprocesserna inom den katolska kyrkan. Det gäller i synnerhet hur man ska hitta lämpliga biskopar, säger psykologen till nyhetsbyrån Kathpress i Rom. ”Rapporten nämner helt öppet händelseförlopp och personer” och visar vad som har gått fel. I det avseendet är han mycket nöjd med rapporten som publicerades i tisdags, säger Zollner, som leder Centre for Child Protection i Rom (CCP).

Ännu för två år sedan, menar jesuiten vidare, skulle det ha varit nästan otänkbart att ett officiellt dokument från Vatikanen så detaljerat skulle ha beskrivit övergrepp och mörkläggning och öppet nämnt involverade personer vid namn. Såtillvida är detta ett stort framsteg.

De dokumenterade uppgifterna från offren återspeglar enligt experten återigen det som även andra drabbade berättar om övergrepp, mörkläggning och förtigande inom kyrkan. ”Utan offrens mod och envishet skulle ju denna rapport inte ha funnits”, säger Zollner. Åtskilliga har sagt till honom att de nu är sorgsna, ursinniga eller förvirrade, men också lättade.

Visserligen nämner rapporten inte några konsekvenser av skandalen. Detta var inte heller undersökningens uppdrag. Likväl är det, enligt Zollners uppfattning, framöver nödvändigt ”att urvalet av biskopskandidater och andra ledande personer inte endast begränsas till det klerikala området eller personer i kyrklig beroendeställning”. Hittills har sonderingar och utnämningar med hänsyn till skyddet av enskilda personer i stor omfattning skett i hemlighet. Men det är inte bara rapporten som visar att många processer ändå inte behöver vara så hemliga.

Beträffande kravet att ovillkorligen kalla in externa experter vid prövningen av skador som orsakats av bristande tillsynsskyldigheter eller av hemlighållande, påpekar Zollner: ”Det är absolut önskvärt, men man måste också ha tillgång till sådana experter.” Detta är dessvärre inte fallet överallt.

Kathpress 2020-11-12

Detta är en nyhetstext.