Tagged 'meditation'

Påvens onsdagskatekes om meditation

I sin katekes denna onsdag fortsatte påven Franciskus att undervisa om bönen och uppehöll sig vid meditationen, en religiös praktik som har fått mycken uppmärksamhet de senaste åren. En metod som inte är ett mål i sig, men som kan…