Tagged 'Missionaries of Charity'

Indier försvarar Moder Teresa mot hinduledares anklagelser

Indier från olika samhällsskikt och religiösa samfund har gemensamt fördömt de anklagelser som riktats mot saligförklarade Moder Teresa av Calcutta från en fundamentalistisk hinduledare som hävdat att hennes enda motiv för att hjälpa fattiga var att konvertera dem till kristendomen….

Vatikanen hjälper hemlösa sköta sin hygien

Enligt Vatikanradion har arbetet med att bygga tre duschutrymmen och ett bås för en frisör under kolonnaden på Petersplatsen. Initiativet togs av påven Franciskus, sedan han av sin almoseutdelare fått höra att de hemlösa i Rom inte hade någonstans där…

Kina: Moder Teresas ouppfyllda dröm

Moder Teresa avled den 5 september 1997. Vid sjutton-årsminnet av den dagen håller hennes systrar i Missionaries of Charity ännu fast vid sitt hopp om att kunna öppna ett hus på Kinas fastland. ”Vi är redo att öppna ett hem…