Vatikanen hjälper hemlösa sköta sin hygien

Enligt Vatikanradion har arbetet med att bygga tre duschutrymmen och ett bås för en frisör under kolonnaden på Petersplatsen. Initiativet togs av påven Franciskus, sedan han av sin almoseutdelare fått höra att de hemlösa i Rom inte hade någonstans där de kunde sköta sin hygien eller få håret klippt.

Duscharna och frisörbåset har inrättats i den toalettbyggnad som nyttjas av pilgrimer och turister som besöker Vatikanen och som blivit totalrenoverad. Duscharna kommer att vara disponibla alla dagar utom onsdagar under påvens generalaudiens, eller när större högtider äger rum på Petersplatsen eller i Peterskyrkan.

Frisören håller öppet på måndagar mellan 9 och 15. Ett antal frisörer i Rom har frivilligt anmält sig att erbjuda sina tjänster, liksom förstaårseleverna vid en frisörskola i Rom. Systrar tillhörande Moder Teresas Missionaries of Charity kommer att vara bland dem som bistår de hemlösa, som kommer för att duscha. Man räknar med att verksamheten skall komma igång ”inom kort”.

Varje hemlös som kommer för att duscha kommer att gratis tilldelas ett komplett ställ med underkläder och en uppsättning hygienartiklar, handduk, tvål, tandborste, tandkräm, deodorant, samt rakhyvel och rakkräm för männen. Många artiklar har skänkts av olika firmor och privata givare, som velat visa sitt stöd för satsningen. Påvens almoseutdelare kommer framdeles att ansvara för inköp av materiel för medel, som försäljning av ett pergamentark med en påvlig välsignelse inbringar.

Den påvliga nödhjälpsorganisationen har sett till att hela inrättningen präglas av modernaste teknik. Varje tvättfat har varmt vatten, en tvåldoserare och handtorkare, samtliga styrda av fotoceller. I stället för kakel har man klätt väggarna med en särskild beläggning, som är lätt att tvätta av, detta för att säkerställa högsta möjliga hygieniska krav. Vissa dagar kommer frivilliga krafter, såsom Moder Teresas systrar, Albertinsystrarna, som hjälper Schweizergardet, samt Vincentsystrar att finnas till hand för att hjälpa de hemlösa. Påvens almoseutdelare, Konrad Krajewski, som nyligen berättade att man bland de hemlösa fördelat 300 paraplyer – som kvarglömts av turister i Vatikanmuseerna – uttryckte sin stora tacksamhet till alla församlingar som bidragit till satsningen, särskilt de som bidragit till bygget av duschinrättningen under den högra kolonnaden på Petersplatsen

Vatican Insider/La Stampa, 2015-02-06