Oscar Rodríguez Maradiaga

Filter

Datumintervall
Vid ett välbesökt estradsamtal i tisdagskväll i Rom diskuterades nödvändigheten av en fördjupad reflexion kring kyrkan som ”det prioriterade ställningstagandet för de fattiga” (opción por los pobres). I samtalet deltog...