Paul Krugman

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Vatikanen har uttalat sitt stöd för en genomgripande reform av det internationella finanssystemet, för upprättandet av en global övervakningsmyndighet för att reglera kapitalmarknaderna och för en skatt på finanstransaktioner. I...