Tagged 'Peter Sartain'

Vatikanens utsände värdesätter de kvinnliga ordnarna

Trots bestående meningsskiljaktligheter mellan de amerikanska kvinnliga ordnarnas samarbetsorganisation och Troskongregationen i Rom betonade Vatikanens delegat för de amerikanska kvinnliga ordnarna, ärkebiskop Peter Sartain, att hierarkins grundläggande stöd för ordnarnas arbete har sitt ursprung i tacksamhet. ”Heliga stolen och USA:s…

Ordenssystrar i USA försvarar sig

Samarbetsorganisationen för kvinnliga ordnar i USA, LCWR  (Leadership Conference of Women Religious), har återigen tillbakavisat den kritik som framförts av Vatikanen. I ett uttalande från LCWR:s ledning sägs att de förebråelser Troskongregationen riktat mot organisationen saknar ”substans” och att de…