Vatikanens utsände värdesätter de kvinnliga ordnarna

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Trots bestående meningsskiljaktligheter mellan de amerikanska kvinnliga ordnarnas samarbetsorganisation och Troskongregationen i Rom betonade Vatikanens delegat för de amerikanska kvinnliga ordnarna, ärkebiskop Peter Sartain, att hierarkins grundläggande stöd för ordnarnas arbete har sitt ursprung i tacksamhet. ”Heliga stolen och USA:s biskopar är djupt stolta över det bidrag som ordenskvinnorna lämnar till kyrkans liv”, sade Sartain vid avslutningen av ordenskvinnornas konferens, enligt Vatikanradions rapport på tisdagen. Samlingen avslutades i helgen i St. Louis.

Sartain är sedan april Vatikanens representant för The Leadership Conference of Women Religious, LCWR. Han ska följa de reformer som Troskongregationen gett LCWR i uppdrag att genomföra. Troskongregationen har bland annat kritiserat organisationen för avvikelser i trosläran. LCWR företräder enligt egna uppgifter med 57 000 ordenskvinnor cirka 80 procent av alla kvinnliga ordenspersoner i USA.

Ärkebiskop Sartain betonade att ordenskvinnorna bidrar med unika gåvor i kyrkans liv. De förtjänar hela kyrkans respekt, stöd, tack och förbön.

Sartain betonade i sitt uttalande särskilt de kvinnliga ordnarnas insats för dem i samhällets utkanter. Vare sig det handlar om skydd av ofödda eller insatser för offer för människohandel påträffar man där ordenskvinnor. Han vill nu tillsammans med ledningen för LCWR ”i en atmofär av bön och respektfull dialog” reda ut de av Vatikanen uttalade anklagelserna. Han hoppas att detta ska vara möjligt utan att undergräva vare sig kyrkans lära eller LCWR:s betydelse.

Kathpress 2012-08-14

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Trots bestående meningsskiljaktligheter mellan de amerikanska kvinnliga ordnarnas samarbetsorganisation och Troskongregationen i Rom betonade Vatikanens delegat för de amerikanska kvinnliga ordnarna, ärkebiskop Peter Sartain, att hierarkins grundläggande stöd för ordnarnas arbete har sitt ursprung i tacksamhet. ”Heliga stolen och USA:s biskopar är djupt stolta över det bidrag som ordenskvinnorna lämnar till kyrkans liv”, sade Sartain vid avslutningen av ordenskvinnornas konferens, enligt Vatikanradions rapport på tisdagen. Samlingen avslutades i helgen i St. Louis.

Sartain är sedan april Vatikanens representant för The Leadership Conference of Women Religious, LCWR. Han ska följa de reformer som Troskongregationen gett LCWR i uppdrag att genomföra. Troskongregationen har bland annat kritiserat organisationen för avvikelser i trosläran. LCWR företräder enligt egna uppgifter med 57 000 ordenskvinnor cirka 80 procent av alla kvinnliga ordenspersoner i USA.

Ärkebiskop Sartain betonade att ordenskvinnorna bidrar med unika gåvor i kyrkans liv. De förtjänar hela kyrkans respekt, stöd, tack och förbön.

Sartain betonade i sitt uttalande särskilt de kvinnliga ordnarnas insats för dem i samhällets utkanter. Vare sig det handlar om skydd av ofödda eller insatser för offer för människohandel påträffar man där ordenskvinnor. Han vill nu tillsammans med ledningen för LCWR ”i en atmofär av bön och respektfull dialog” reda ut de av Vatikanen uttalade anklagelserna. Han hoppas att detta ska vara möjligt utan att undergräva vare sig kyrkans lära eller LCWR:s betydelse.

Kathpress 2012-08-14