Pierbattista Pizzaballa

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Tre veckor efter kidnappningen av två biskopar i Syrien har ledarna för alla tolv kyrkosamfunden i Jerusalem krävt att de båda biskoparna friges. Våldsspiralen och blodspillan måste få ett slut,...
Efter upprepade antikristna övergrepp i Israel har den främste beskyddaren av kristna platser i Heliga landet, den franciskanske custos Pierbattista Pizzaballa, manat judar till respekt. ”Om du som jude väntar...
Ledare för den katolska kyrkan i Mellanöstern har sammankallat till överläggningar för att försöka hindra ett inbördeskrig i Syrien där konflikterna mellan regimtrogna och oppositionella jämförs med förra årets krig...