Tagged 'religionsfrihetsindex'

Religionerna alltmer kringskurna över hela världen

Inskränkningarna av religionsfriheten är enligt en amerikansk studie på frammarsch. I 37 procent av alla länder rådde 2010 – utifrån de senaste uppgifterna – kraftiga eller mycket kraftiga restriktioner för trossamfunden, sex procentenheter mer än året före. Utvecklingen berör alla…