Religionerna alltmer kringskurna över hela världen

Inskränkningarna av religionsfriheten är enligt en amerikansk studie på frammarsch. I 37 procent av alla länder rådde 2010 – utifrån de senaste uppgifterna – kraftiga eller mycket kraftiga restriktioner för trossamfunden, sex procentenheter mer än året före. Utvecklingen berör alla kontinenter. Även en mer liberal trend i Nord- och Sydamerika liksom i Afrika söder om Sahara har återigen gått tillbaka, heter i det i studien Rising Tide of Restrictions on Religion, som Pew Research Center i Washington publicerade på torsdagskvällen.

Eftersom många länder med kraftiga inskränkningar av religionsfriheten också är mycket folkrika, lever tre fjärdedelar av alla människor med myndighetsrestriktioner eller samhällelig fientlighet mot religionen. Också denna siffra har stigit i jämförelse med föregående års siffra på 70 procent (2009). I några länder, som redan hade ett stort mått av inskränkningar och av potentiella konflikter, har situationen förvärrats, exempelvis i Indonesien och i Nigeria; men även länder med relativt stor religionsfrihet och samhällelig tolerans som Schweiz och USA uppvisar en negativ trend.

Sålunda hör Förenta staterna till de 16 länder i världen, vilkas religionsfrihetsindex tydligt har försämrats. För första gången tilltar i USA, enligt studien, såväl rättsliga inskränkningar som fientligheter riktade mot trossamfunden påtagligt. De andra länderna är Angola, Brunei, Tchad, Guinea, Kenya, Libanon, Liberia, Makedonien, Sri Lanka, Tanzania och Ukraina, men också Tyskland, Japan, Grekland och Storbritannien.

För Österrikes del uppvisar studien knappast någon förändring. Såväl restriktioner från myndigheter som fientligheter befinner sig här enligt undersökningen på en ”moderat” nivå.

Ryssland gick däremot från gruppen med ”kraftiga restriktioner” till gruppen med ”mycket kraftiga inskränkningar”. Orsaken till detta är enligt undersökningen den växande spänningen inom muslimskt präglade områden. Ryssland är enligt studien det enda europeiska landet med mycket negativa värden för såväl myndighetsbaserade inskränkningar som sociala fientligheter.

Till länderna med de största rättsliga och sociala inskränkningarna för de troende räknas förutom Ryssland, enligt undersökningen, också Egypten, Indonesien, Saudiarabien, Jemen och Afghanistan.

Kathpress 2012-09-21

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Inskränkningarna av religionsfriheten är enligt en amerikansk studie på frammarsch. I 37 procent av alla länder rådde 2010 – utifrån de senaste uppgifterna – kraftiga eller mycket kraftiga restriktioner för trossamfunden, sex procentenheter mer än året före. Utvecklingen berör alla kontinenter. Även en mer liberal trend i Nord- och Sydamerika liksom i Afrika söder om Sahara har återigen gått tillbaka, heter i det i studien Rising Tide of Restrictions on Religion, som Pew Research Center i Washington publicerade på torsdagskvällen.

Eftersom många länder med kraftiga inskränkningar av religionsfriheten också är mycket folkrika, lever tre fjärdedelar av alla människor med myndighetsrestriktioner eller samhällelig fientlighet mot religionen. Också denna siffra har stigit i jämförelse med föregående års siffra på 70 procent (2009). I några länder, som redan hade ett stort mått av inskränkningar och av potentiella konflikter, har situationen förvärrats, exempelvis i Indonesien och i Nigeria; men även länder med relativt stor religionsfrihet och samhällelig tolerans som Schweiz och USA uppvisar en negativ trend.

Sålunda hör Förenta staterna till de 16 länder i världen, vilkas religionsfrihetsindex tydligt har försämrats. För första gången tilltar i USA, enligt studien, såväl rättsliga inskränkningar som fientligheter riktade mot trossamfunden påtagligt. De andra länderna är Angola, Brunei, Tchad, Guinea, Kenya, Libanon, Liberia, Makedonien, Sri Lanka, Tanzania och Ukraina, men också Tyskland, Japan, Grekland och Storbritannien.

För Österrikes del uppvisar studien knappast någon förändring. Såväl restriktioner från myndigheter som fientligheter befinner sig här enligt undersökningen på en ”moderat” nivå.

Ryssland gick däremot från gruppen med ”kraftiga restriktioner” till gruppen med ”mycket kraftiga inskränkningar”. Orsaken till detta är enligt undersökningen den växande spänningen inom muslimskt präglade områden. Ryssland är enligt studien det enda europeiska landet med mycket negativa värden för såväl myndighetsbaserade inskränkningar som sociala fientligheter.

Till länderna med de största rättsliga och sociala inskränkningarna för de troende räknas förutom Ryssland, enligt undersökningen, också Egypten, Indonesien, Saudiarabien, Jemen och Afghanistan.

Kathpress 2012-09-21