Tagged 'Pew Research Center'

Ökande religionsfientlighet världen över 2012

[Lutherska kyrkan St. Paul i Mardan, Pakistan, brändes ned i september 2012 av en folkmassa i protest mot en trailer för en amerikansk film som upplevts som kränkande mot islam.] Inställningen till troende har blivit alltmer fientlig, enligt det ansedda…

2,2 miljarder kristna i världen

Kristna är med totalt 2,2 miljarder anhängare världens största religiösa grupp; hälften av dem är katoliker. På andra plats kommer muslimerna med 1,6 miljarder, allt enligt en studie från Pew Research Center som publicerades på tisdagen. Hinduerna kommer därefter med…

Religionerna alltmer kringskurna över hela världen

Inskränkningarna av religionsfriheten är enligt en amerikansk studie på frammarsch. I 37 procent av alla länder rådde 2010 – utifrån de senaste uppgifterna – kraftiga eller mycket kraftiga restriktioner för trossamfunden, sex procentenheter mer än året före. Utvecklingen berör alla…