2,2 miljarder kristna i världen

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Kristna är med totalt 2,2 miljarder anhängare världens största religiösa grupp; hälften av dem är katoliker. På andra plats kommer muslimerna med 1,6 miljarder, allt enligt en studie från Pew Research Center som publicerades på tisdagen. Hinduerna kommer därefter med en miljard, buddhister med knappt 500 miljoner och judar med 14 miljoner. Totalt hör 5,8 miljarder eller 84 procent av människorna på jorden till en religion. Den tredje största gruppen totalt sett efter kristna och muslimer utgörs av dem som inte känner samhörighet med någon religion.

Som grund för undersökningen hade forskningsinstitutet utvärderat 2 500 folkräkningar och befolkningsregister från 2010. Proportionellt utgör de kristna en tredjedel (32 procent) av världens befolkning, muslimer en knapp  fjärdedel (23 procent) och buddhisterna cirka en sjundedel (15 procent). Sex procent eller 400 miljoner av alla människor praktiserar regionala trosformer som traditionella afrikanska, kinesiska, amerikanska och australienska religioner. Mindre internationella trosgemenskaper, som bahai, jainister, sikher, taoister, tenrikyoister, zoroastrister har tillsammans 58 miljoner anhängare, det vill säga mindre än en procent.

I den regionala fördelningen märks delvis tydliga tyngdpunkter: sålunda bor 99 procent av hinduerna i Asien och Stilla havsområdet. Denna region är också hemvist för 62 procent av muslimerna, cirka 20 procent av dem bor i Mellanöstern och Nordamerika, nästan 16 procent i länderna söder om Sahara. Judarna är koncentrerade till Nordamerika (44 procent) och Mellanöstern inklusive Nordafrika (41 procent), där den största delen av denna grupp bor i Israel. Av de 1,1 miljarder religionslösa utgör enbart kineserna 700 miljoner.

Kristendomen är enligt studien den mest utbredda religionen i världen: så bor nästan lika delar av de kristna i Europa (26 procent), Latinamerika och Karibien (24 procent) och Afrika söder om Sahara (24 procent). I Nordamerika utgör de kristna 12 procent världens befolkning och i Asien och Stilla havsområdet 13 procent. De kristna i Mellanöstern utgör 0,6 procent.

De finns även skillnader i åldersstrukturen: i förhållande till världens genomsnittsålder (28 år) är muslimerna och hinduerna yngre (26 respektive 28 år). Genomsnittåldern för kristna är för kristna 30 år och för religionslösa och buddhister 34 år och för judar 36 år.

Kathpress 2012-12-18

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Kristna är med totalt 2,2 miljarder anhängare världens största religiösa grupp; hälften av dem är katoliker. På andra plats kommer muslimerna med 1,6 miljarder, allt enligt en studie från Pew Research Center som publicerades på tisdagen. Hinduerna kommer därefter med en miljard, buddhister med knappt 500 miljoner och judar med 14 miljoner. Totalt hör 5,8 miljarder eller 84 procent av människorna på jorden till en religion. Den tredje största gruppen totalt sett efter kristna och muslimer utgörs av dem som inte känner samhörighet med någon religion.

Som grund för undersökningen hade forskningsinstitutet utvärderat 2 500 folkräkningar och befolkningsregister från 2010. Proportionellt utgör de kristna en tredjedel (32 procent) av världens befolkning, muslimer en knapp  fjärdedel (23 procent) och buddhisterna cirka en sjundedel (15 procent). Sex procent eller 400 miljoner av alla människor praktiserar regionala trosformer som traditionella afrikanska, kinesiska, amerikanska och australienska religioner. Mindre internationella trosgemenskaper, som bahai, jainister, sikher, taoister, tenrikyoister, zoroastrister har tillsammans 58 miljoner anhängare, det vill säga mindre än en procent.

I den regionala fördelningen märks delvis tydliga tyngdpunkter: sålunda bor 99 procent av hinduerna i Asien och Stilla havsområdet. Denna region är också hemvist för 62 procent av muslimerna, cirka 20 procent av dem bor i Mellanöstern och Nordamerika, nästan 16 procent i länderna söder om Sahara. Judarna är koncentrerade till Nordamerika (44 procent) och Mellanöstern inklusive Nordafrika (41 procent), där den största delen av denna grupp bor i Israel. Av de 1,1 miljarder religionslösa utgör enbart kineserna 700 miljoner.

Kristendomen är enligt studien den mest utbredda religionen i världen: så bor nästan lika delar av de kristna i Europa (26 procent), Latinamerika och Karibien (24 procent) och Afrika söder om Sahara (24 procent). I Nordamerika utgör de kristna 12 procent världens befolkning och i Asien och Stilla havsområdet 13 procent. De kristna i Mellanöstern utgör 0,6 procent.

De finns även skillnader i åldersstrukturen: i förhållande till världens genomsnittsålder (28 år) är muslimerna och hinduerna yngre (26 respektive 28 år). Genomsnittåldern för kristna är för kristna 30 år och för religionslösa och buddhister 34 år och för judar 36 år.

Kathpress 2012-12-18