Ökande religionsfientlighet världen över 2012

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

St Paul Lutheran Church[Lutherska kyrkan St. Paul i Mardan, Pakistan, brändes ned i september 2012 av en folkmassa i protest mot en trailer för en amerikansk film som upplevts som kränkande mot islam.]

Inställningen till troende har blivit alltmer fientlig, enligt det ansedda och oberoende amerikanska Pew Research Center i Washington D.C., som varje år publicerar en stor översiktlig studie över läget i världen. Årets översikt, publicerad den 14 januari 2014, gäller 2012 och redovisar alla religioner, alltså även kristendomen.

Muslimer och judar utsattes för hård press världen över, men kristna trakasserades i flest länder jämfört med andra trosbekännare.

I rapporten, nu inne på sjätte året, undersöker inskränkningar i religionsfriheten i två avseenden, restriktioner från statligt håll och fientligheter från det omgivande samhället. Likaså undersöker man villkoren i 198 länder världen över, där 99 procent av världens befolkning bor.

Fientligheter från det omgivande samhället

I en tredjedel av världens länder visade statistiken för 2012 ett stort mått av fientligheter från omgivningen, det högsta sedan mätningarna började för sex år sedan. Pew Research Centers definition av fientlighet från samhället omfattar allt från terrorism och gängvåld till trakasserier på grund av klädsel som visar religionstillhörighet.

Från nästan hälften av alla länder rapporterades ovett och övergrepp mot religiösa minoriteter av enskilda eller grupper som känt sig kränkta eller hotade av en religiös minoritet. I den första studien för sex år sedan rapporterades sådant från knappt 25 procent av länderna.

Våld eller våldshot mot religiösa minoriteter för att stärka majoritetens rådande religiösa normer rapporterades från 39 procent av länderna, jämfört med 33 procent för sex år sedan.

Fientligheter från omgivningen ökade snabbast i nordafrikanska länder samt i Mellanöstern, medan högsta nivå uppvisades av Pakistan.

Restriktioner från statligt håll

Hög grad av officiella begränsningar i religionsutövningen fanns i 29 procent av de undersökta länderna, ungefär samma som föregående år. Studien undersöker 20 aspekter av myndighetskontroll, bland annat förbud mot vissa trosriktningar, inskränkningar av möjligheten att konvertera till annan tro och gynnande av vissa religioner.

En ökning noteras beträffande flera av de 20 aspekterna. Statliga restriktioner mot religionsutövning och gudstjänstliv anförs i 74 procent av länderna, en ökning från 69 procent år 2011. Inskränkningar i rätten att predika offentligt återfinns i 38 procent av länderna, en ökning från 31 procent år 2011. Bevis på statlig maktutövning, som häktning och åtal, rapporteras från 48 procent av världens länder, en ökning från 41 procent.

Egypten ligger i rapporten högst i fråga om statliga restriktioner.

Sammantaget – statliga restriktioner liksom fientlighet från omgivningen – rapporterades hög grad av allmänna inskränkningar i religionsfriheten i 43 procent av världens länder, högsta siffran någonsin i studiens sexåriga historia. Totalt sett lever 75 procent av världens befolkning ett liv omgärdat av kraftiga restriktioner, enligt rapporten.

De kristnas villkor

Rapporten från Pew Center behandlar alla religioner, inte enbart kristendomen. Det framgår emellertid att de kristna förföljdes och trakasserades i fler länder än någon annan religions efterföljare. Kristna hade det svårt i 110 länder, muslimer i 109 och judar i 71. Sedan studierna började år 2007 har trakasserier mot kristna rapporterats från 151 länder och mot muslimer från 135.

Viktigt om rapporten

Tisdagens (14 januari) rapport från Pew Center omfattar året 2012. Den ödesdigra utvecklingen under 2013 är alltså inte medtagen: inte Muhammad Mursis tumultartade avsättning från presidentämbetet med därpå följande våld mot koptiska kyrkor i hela Egypten, inte heller laglösheten och det mordiska våldet mellan muslimer och kristna i Centralafrikanska republiken eller det faktum att Syrien och stora delar av Mellanöstern töms på kristna, eller bombattentaten i Peshawar, Pakistan, då 78 kristna dödades.

Inte heller Nordkorea återfinns i studien, vilket hänförs till svårigheten att erhålla tillförlitliga uppgifter om, eller från, detta slutna land.

Uppgifterna i rapporten har hämtats från 18 olika informationskällor, varav de flesta är regeringspublikationer och material från FN, EU samt icke-statliga människorättsorganisationer.

World Watch Monitor 2014-01-15

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

St Paul Lutheran Church[Lutherska kyrkan St. Paul i Mardan, Pakistan, brändes ned i september 2012 av en folkmassa i protest mot en trailer för en amerikansk film som upplevts som kränkande mot islam.]

Inställningen till troende har blivit alltmer fientlig, enligt det ansedda och oberoende amerikanska Pew Research Center i Washington D.C., som varje år publicerar en stor översiktlig studie över läget i världen. Årets översikt, publicerad den 14 januari 2014, gäller 2012 och redovisar alla religioner, alltså även kristendomen.

Muslimer och judar utsattes för hård press världen över, men kristna trakasserades i flest länder jämfört med andra trosbekännare.

I rapporten, nu inne på sjätte året, undersöker inskränkningar i religionsfriheten i två avseenden, restriktioner från statligt håll och fientligheter från det omgivande samhället. Likaså undersöker man villkoren i 198 länder världen över, där 99 procent av världens befolkning bor.

Fientligheter från det omgivande samhället

I en tredjedel av världens länder visade statistiken för 2012 ett stort mått av fientligheter från omgivningen, det högsta sedan mätningarna började för sex år sedan. Pew Research Centers definition av fientlighet från samhället omfattar allt från terrorism och gängvåld till trakasserier på grund av klädsel som visar religionstillhörighet.

Från nästan hälften av alla länder rapporterades ovett och övergrepp mot religiösa minoriteter av enskilda eller grupper som känt sig kränkta eller hotade av en religiös minoritet. I den första studien för sex år sedan rapporterades sådant från knappt 25 procent av länderna.

Våld eller våldshot mot religiösa minoriteter för att stärka majoritetens rådande religiösa normer rapporterades från 39 procent av länderna, jämfört med 33 procent för sex år sedan.

Fientligheter från omgivningen ökade snabbast i nordafrikanska länder samt i Mellanöstern, medan högsta nivå uppvisades av Pakistan.

Restriktioner från statligt håll

Hög grad av officiella begränsningar i religionsutövningen fanns i 29 procent av de undersökta länderna, ungefär samma som föregående år. Studien undersöker 20 aspekter av myndighetskontroll, bland annat förbud mot vissa trosriktningar, inskränkningar av möjligheten att konvertera till annan tro och gynnande av vissa religioner.

En ökning noteras beträffande flera av de 20 aspekterna. Statliga restriktioner mot religionsutövning och gudstjänstliv anförs i 74 procent av länderna, en ökning från 69 procent år 2011. Inskränkningar i rätten att predika offentligt återfinns i 38 procent av länderna, en ökning från 31 procent år 2011. Bevis på statlig maktutövning, som häktning och åtal, rapporteras från 48 procent av världens länder, en ökning från 41 procent.

Egypten ligger i rapporten högst i fråga om statliga restriktioner.

Sammantaget – statliga restriktioner liksom fientlighet från omgivningen – rapporterades hög grad av allmänna inskränkningar i religionsfriheten i 43 procent av världens länder, högsta siffran någonsin i studiens sexåriga historia. Totalt sett lever 75 procent av världens befolkning ett liv omgärdat av kraftiga restriktioner, enligt rapporten.

De kristnas villkor

Rapporten från Pew Center behandlar alla religioner, inte enbart kristendomen. Det framgår emellertid att de kristna förföljdes och trakasserades i fler länder än någon annan religions efterföljare. Kristna hade det svårt i 110 länder, muslimer i 109 och judar i 71. Sedan studierna började år 2007 har trakasserier mot kristna rapporterats från 151 länder och mot muslimer från 135.

Viktigt om rapporten

Tisdagens (14 januari) rapport från Pew Center omfattar året 2012. Den ödesdigra utvecklingen under 2013 är alltså inte medtagen: inte Muhammad Mursis tumultartade avsättning från presidentämbetet med därpå följande våld mot koptiska kyrkor i hela Egypten, inte heller laglösheten och det mordiska våldet mellan muslimer och kristna i Centralafrikanska republiken eller det faktum att Syrien och stora delar av Mellanöstern töms på kristna, eller bombattentaten i Peshawar, Pakistan, då 78 kristna dödades.

Inte heller Nordkorea återfinns i studien, vilket hänförs till svårigheten att erhålla tillförlitliga uppgifter om, eller från, detta slutna land.

Uppgifterna i rapporten har hämtats från 18 olika informationskällor, varav de flesta är regeringspublikationer och material från FN, EU samt icke-statliga människorättsorganisationer.

World Watch Monitor 2014-01-15