Färre skilsmässor bland yngre amerikaner, fler bland äldre

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Skilsmässofrekvensen har fördubblats bland amerikaner över 50 år och tredubblats bland amerikaner över 65, om man jämför läget 2015 med det som rådde 1990, det vill säga 25 år tillbaka i tiden. Det visar en ny studie från det amerikanska analysföretaget Pew Research Center, vilken offentliggjordes förra veckan. Undersökningen visar emellertid också att andelen skilsmässor sjunker bland yngre amerikaner.

”I en tid då skilsmässa verkar bli mindre vanligt bland unga tycks vi uppleva en ökning av det vi kan kalla ’grå skilsmässor’,” sade institutet i en kommentar till studien.

Åt 2015 var skilsmässofrekvensen bland gifta amerikaner över 50 år 10 på 1000, vilket är en ökning från 5 på 1000 år 1990. Bland amerikaner som är 65 år och äldre har frekvensen tredubblats från 2 på 1000 år 1990 till 6 på 1000 25 år senare. En förklaring sägs vara att den så kallade baby boomer-generationen, ålderskohorten 51–69 år, redan som unga uppvisade en avsevärt högre skilsmässofrekvens än tidigare generationer. Men eftersom följande äktenskap empiriskt tycks vara mindre stabila än det första äktenskapet upplever de omgifta frånskilda nu ytterligare en period av skilsmässor vilket påverkar statistiken för åldersgruppen. Nära hälften av skilsmässorna bland amerikaner som är 50 år gamla och äldre skedde bland personer som redan befann sig i ett andra eller ännu senare äktenskap.

Ju kortare tid det första äktenskapet vara, desto större är risken för skilsmässa också senare i livet, visar statistiken. En ”betydande andel” av det totala antalet skilsmässor i USA sker bland personer som är 50 år och äldre, påpekade Pew Research Center vidare i sin studie. 34 procent av de så kallade grå skilsmässorna gällde par som varit gifta i minst 30 år och 12 procent par som varit gifta i mer än 40 år. Många av dessa personer har angett missnöje med äktenskapet och en strävan efter att vilja ta mer hänsyn till egna intressen och oberoende sent i livet, som anledning till skilsmässa.

Också i åldersgruppen 40–49 år uppmättes en ökning av andelen skilsmässor, om än inte så stor som i de högre åldersgrupperna. För åldersgruppen 25–39 år däremot har skilsmässofrekvensen sjunkit mellan 1990 och 2015, om än från en högre nivå än för de äldre grupperna: från 30 på 1000 för 25 år sedan till 24 på 1000 i dag. Det är en minskning med 21 procent. En möjlig förklaring skulle kunna vara att genomsnittsåldern för första äktenskapet har gått upp. En annan att utbildningsnivån är högre bland de yngre. Andra studier har nämligen visat att människor med college-utbildning eller högre både gifter sig i större utsträckning, om än senare i livet, och skiljer sig i mindre.

Catholic News Agency, 2017-03-10

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Skilsmässofrekvensen har fördubblats bland amerikaner över 50 år och tredubblats bland amerikaner över 65, om man jämför läget 2015 med det som rådde 1990, det vill säga 25 år tillbaka i tiden. Det visar en ny studie från det amerikanska analysföretaget Pew Research Center, vilken offentliggjordes förra veckan. Undersökningen visar emellertid också att andelen skilsmässor sjunker bland yngre amerikaner.

”I en tid då skilsmässa verkar bli mindre vanligt bland unga tycks vi uppleva en ökning av det vi kan kalla ’grå skilsmässor’,” sade institutet i en kommentar till studien.

Åt 2015 var skilsmässofrekvensen bland gifta amerikaner över 50 år 10 på 1000, vilket är en ökning från 5 på 1000 år 1990. Bland amerikaner som är 65 år och äldre har frekvensen tredubblats från 2 på 1000 år 1990 till 6 på 1000 25 år senare. En förklaring sägs vara att den så kallade baby boomer-generationen, ålderskohorten 51–69 år, redan som unga uppvisade en avsevärt högre skilsmässofrekvens än tidigare generationer. Men eftersom följande äktenskap empiriskt tycks vara mindre stabila än det första äktenskapet upplever de omgifta frånskilda nu ytterligare en period av skilsmässor vilket påverkar statistiken för åldersgruppen. Nära hälften av skilsmässorna bland amerikaner som är 50 år gamla och äldre skedde bland personer som redan befann sig i ett andra eller ännu senare äktenskap.

Ju kortare tid det första äktenskapet vara, desto större är risken för skilsmässa också senare i livet, visar statistiken. En ”betydande andel” av det totala antalet skilsmässor i USA sker bland personer som är 50 år och äldre, påpekade Pew Research Center vidare i sin studie. 34 procent av de så kallade grå skilsmässorna gällde par som varit gifta i minst 30 år och 12 procent par som varit gifta i mer än 40 år. Många av dessa personer har angett missnöje med äktenskapet och en strävan efter att vilja ta mer hänsyn till egna intressen och oberoende sent i livet, som anledning till skilsmässa.

Också i åldersgruppen 40–49 år uppmättes en ökning av andelen skilsmässor, om än inte så stor som i de högre åldersgrupperna. För åldersgruppen 25–39 år däremot har skilsmässofrekvensen sjunkit mellan 1990 och 2015, om än från en högre nivå än för de äldre grupperna: från 30 på 1000 för 25 år sedan till 24 på 1000 i dag. Det är en minskning med 21 procent. En möjlig förklaring skulle kunna vara att genomsnittsåldern för första äktenskapet har gått upp. En annan att utbildningsnivån är högre bland de yngre. Andra studier har nämligen visat att människor med college-utbildning eller högre både gifter sig i större utsträckning, om än senare i livet, och skiljer sig i mindre.

Catholic News Agency, 2017-03-10