Marie Collins kräver svar av kardinal Müller

Irländskan Marie Collins, som själv har utsatts för sexuella övergrepp, har krävt svar av kuriekardinalen Gerhard Ludwig Müller i Vatikanen på några frågor angående skydd av barn. I ett öppet brev som den amerikanska webportalen National Catholic Reporter offentliggjorde på tisdagen, pekar den förra medlemmen i den påvliga barnskyddskommissionen på några uttalanden av kardinalen som inte stämmer.

Hon ansåg det nödvändigt att göra detta på grund av några uttalanden denne gjort i en intervju den 5 mars i den italienska tidningen Corriera della Sera. Müller är prefekt för Troskongregationen, som är ansvarig för det straffrättsliga förfarandet mot präster som gjort sig skyldiga till sexuella övergrepp.

Collins motiverade sin avgång ur barnskyddskommissionen med den romerska kurians, närmare bestämt Troskongregationens, brist på samarbetsvilja. I sitt öppna brev [läs här] pekar hon på sju konkreta uttalanden av Müller som hon inte kunde förstå. Rent allmänt riktade hon kritik mot ”adekvata svar” och ”transparens, ärlighet och tydlighet”. ”När det finns problem åstadkommer man ingenting genom att handla som om allt var i ordning.” Collins själv blev 13 år gammal sexuellt utnyttjad av en präst.

Hon kritiserade också att den 2015 planerade juridiska avdelningen rörande biskopars handläggning av övergreppsfall hittills inte inrättats i Troskongregationen. Denna var avsedd att vara mycket mera än bara ett ”projekt”, vilket prefekten påstått i intervjun. Müller hade förklarat att inrättandet av avdelningen inte skett eftersom biskopskongregationen redan var i besittning av all nödvändig kompetens. Collins förmodade att det bakom uttalandet möjligen doldes en ”brist på vilja”.

Kathpress 2017-03-14

Marie Collins öppna brev av den 14 mars 2017 till kardinal Müller finns här

För bakgrund, se tidigare inlägg på Signums hemsida här och här