släkten Medici

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Under sju årtionden har han som konstnär fullbordat otaliga storverk. Likväl blev han nästan 89 år gammal. Redan drabbad av dödsfeber arbetade han intill slutet på sin sista, ofullbordade Pietà....