Tagged 'Stefan av Alvastra'

Trilemma med Svenska kyrkans historieskrivning

Martin Lembke, filosofie doktor i religionsfilosofi vid Lunds universitet, har en läsvärd debattartikel i Kyrkans tidning med rubriken ”Svenska kyrkans nya identitetsproblem”. Detta apropå debatten nyligen i tidningen Dagen om Svenska kyrkans 850-årsjubileum av upprättandet av ärkestiftet i Uppsala. Elva katolska forskare initierade debatten…