Trilemma med Svenska kyrkans historieskrivning

Martin Lembke, filosofie doktor i religionsfilosofi vid Lunds universitet, har en läsvärd debattartikel i Kyrkans tidning med rubriken ”Svenska kyrkans nya identitetsproblem”. Detta apropå debatten nyligen i tidningen Dagen om Svenska kyrkans 850-årsjubileum av upprättandet av ärkestiftet i Uppsala. Elva katolska forskare initierade debatten den 10 september i artikeln ”Svenska kyrkan försöker ta monopol på historien”. Repliker och kommentarer finner du här

Lembke konstaterar mot slutet av sin artikel att: ”Det visar sig alltså att Svenska kyrkan inte bara står inför ett dilemma utan ett trilemma. Hon kan inte definiera sig i romersk-katolska termer. Inte heller kan hon definiera sig i evangelisk-lutherska termer – såvida hon inte accepterar slutsatsen att hon endast har existerat i cirka 450 år och därmed avstår från sina högtidliga anspråk på Stefan av Uppsala. Men till yttermera visso kan hon inte heller definiera sig i allmänkristna termer, i stil med ”Kristi kropp i Sverige”, eftersom det vore uttryck för en alldeles för vid (och direkt opassande) självförståelse.”

Red. 2014-10-09

https://www.kyrkanstidning.se/debatt/svenska-kyrkans-nya-identitetsproblem