stiftet Rom

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Påven Benedictus XVI tog under torsdagen i egenskap av biskop av Rom farväl av ämbetsbärarna och ordensfolket i sitt stift och kungjorde samtidigt ett slags ”andligt testamente”. Det handlar om...