storärkebiskopen Svjatoslav Sjevtsjuk

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Efter resultatet av folkomröstningen på Krim, som EU fördömt som oacceptabel, har uniater, alltså katoliker med bysantinsk rit på Krimhalvön, börjat packa väskorna och sälja sina hus för att flytta...