storimamen Ahmed al-Tayyeb

Filter

Datumintervall
Ahmed al-Tayyeb, storimam vid Al-Azharuniversitetet i Kairo och ledande auktoritet inom sunnitisk islam, ser en ”fullständig överensstämmelse” mellan målen för hans institution och den katolska kyrkans ”nya kurs” under påven Franciskus. Påven...
Generalsekreteraren i rådet för de kristna kyrkorna i Egypten, Bishoy Helmy, har tagit storimamen vid det egyptiska Al Azhar-univesitetet i försvar mot anklagelser från den turkiske ministerpresidenten Recep Tayyip Erdogan....