Al-Azharuniversitetet och Vatikanen samtalar alltmer

Ahmed al-Tayyeb, storimam vid Al-Azharuniversitetet i Kairo och ledande auktoritet inom sunnitisk islam, ser en ”fullständig överensstämmelse” mellan målen för hans institution och den katolska kyrkans ”nya kurs” under påven Franciskus. Påven är ”en person hyser en respekt för andra religioner och för de fattigas problem i sitt hjärta”, säger al-Tayyeb i en intervju med den italienska dagstidningen La Repubblica.

Storimamen deltog den 8–9 juni i en internationell konferens som arrangerats av den katolska Sant’Egidio-gemenskapen i Florens. Konferensens tema löd: ”Orienten och Västerlandet. Kulturdialog”. Tayyeb varnade för att fortsätta på den nuvarande vägen, som till största delen karakteriseras av fortsatt försämring av de ömsesidiga relationerna. Religionerna måste hitta en utväg genom att intensifiera dialogen.

Dialogen mellan Vatikanen och Al-Azharuniversitetet har varit begränsad under flera år. Det islamiska lärosätet avbröt 2011 de regelbundna möten som ägt rum sedan 1998. Detta motiverades med påven Benedictus XVI:s kritik av bristande religionsfrihet och skydd av kristna kyrkor och institutioner i Egypten. Vatikanen har vid ett flertal tillfällen betygat sin beredvillighet till samtal. Under senare tid har det åter skett tillfälliga möten mellan företrädare för Al-Azhar och Vatikanen, men dialogen har formellt inte återupptagits.

I en intervju med Il Sole 24 Ore tillfrågades Tayyeb också om sin inställningen till den senaste avkunnade dödsdomen mot den förre presidenten Mohammad Mursi. Storimamen måste enligt den egyptiska författningen avge ett uttlåtande, men detta är ändå inte bindande. Tayyeb föredrog i intervjun att svara avvisande: ”Det egyptiska rättsväsendets dom är en intern angelägenhet. Den kan inte diskuteras i pressen”, förklarade den inflytelserike religiöse rättslärde.

Kathpress 2015-06-09