Putin hos påven

Drygt en timme försenad anlände Rysslands president under onsdagen till ett samtal med påven Franciskus i Vatikanen. Putin hade flugit med eget till flyg från Milano till Rom. I Milano hade han tidigare tillsammans med premiärminister Matteo Renzi besökt Expo 2015 där en ”Rysslandsdag” ägde rum.

De ämnen som ska diskuteras vid mötet bör, enligt uppgifter från Putins utrikespolitiske rådgivare Yuri Ushakov, röra Ukrainakonflikten och läget för de kristna i Mellanöstern. Stora förväntningar finns på mötet.

Vid en presskonferens efter mötet med premiärminister Matteo Renzi i Milano krävde Putin att Minsköverenskommelsen uppfylls helt och hållet i Ukraina, och han menade att Ukraina inte har hållit sig till överenskommelsen. Han krävde också ett omedelbart slut på sanktionerna. Ryssland har avbrutit alla förbindelser med G-7. ”Vi kan inte ha några relationer. G-7 är ingen organisation utan en intresseförening”, förklarade Putin.

Efter mötet med påven sade den ryske presidenten att han hade för avsikt att träffa Italiens president, Sergio Mattarella och i samband med detta den tidigare premiärministern Silvio Berlusconi.

Den grekisk-katolske storbiskopen i Kiev, Sviatoslav Shevchuk, har i ett brev uppmanat påven Franciskus att i mötet med Putin vara ”det ukrainska folkets röst”. Han har bett påven att höja sin röst för ”de troende katolikerna från Ukraina, som lider”, sade överhuvudet för Ukrainas grekisk-katolska kyrka som lyder under Rom, till den polska nyhetsbyrån KAI i Warszawa. Caritas i Ukraina kräver att påven pratar förstånd med Putin.

En företrädare för den rysk-ortodoxa patriarkatet i Moskva har uttryckt en önskan om att de båda ska samtala om fredsinitiativ i Mellanöstern och skyddet av kristna i hela regionen.

Detta var Putins andra möte med Franciskus. Första gången de träffades var i november 2013. Påven har flera gånger manat till en fredlig lösning på Ukrainakonflikten. Att han vid dessa tillfällen har undvikit att nämna Ryssland som angripare har väckt kritik i Ukraina.

Putins rådgivare nämnde den grekisk-katolska kyrkans ”aktiviteter” i Ukraina, som en möjlig diskussionspunkt. Den rysk-ortodoxa kyrkan anklagar Shevchuks kyrka för att ha legat bakom massprotesterna mot den dåvarande presidenten Janukovytj. Den ska då ha stött ”nationalistiska och Rysslansfientliga” slagord och bidragit till en ytterligare fördjupning av det ukrainska samhället”, menade den rysk-ortodoxe patriarken Kirill I i februari.

Ukraina har klagat på att påven använt ordet ”brodermord” i sina fredsappeller, en term som förekommer i den ryska propagandan. Vatikanen har dock tillbakavisat kritiken. Franciskus har i alla sina appeller vänt sig till båda sidor.

Kathpress 2015-06-10