Troskongregationen undersöker Medjugorje

Påven Franciskus bekräftar att Vatikanens troskongregation för närvarande rådslår om den uppenbarelse av jungfru Maria, som påstås ha ägt rum i den lilla staden Medjugorje i Hercegovina samt om den vallfärdsrörelse, som det gett upphov till. Den kommission som tillsattes av påven Benedictus XVI och stått under ledning av den tidigare romerska kardinalvikarien Camillo Ruini, har nu levererat sin rapport. Redogörelsen har lämnats vidare till trosmyndigheten och dess kardinalförsamling under kardinal Gerhard Ludwig Müller. ”Vi kommer att fatta ett beslut och låta publicera det”, låter påven meddela.

När påvens resa till Bosnien tillkännagavs tidigare i år, startade spekulationer om att påven vid det tillfället även skulle besöka Medjugorje. Ärkebiskopen av Sarajevo, kardinal Vinko Puljic, klargjorde emellertid att något sådant besök inte var planerat.

Allt sedan juni 1981 sägs jungfru Maria upprepade gånger ha uppenbarat sig för sex personer i Medjugorje. Den ansvariga biskopskonferensen gjorde 1991 ett uttalande där man förhöll sig avvisande till fenomenet och förbjöd officiella vallfärder till platsen. Under senare år har kardinal Camillo Ruini på uppdrag av Troskongregationen granskat vad som händer i Medjugorje, en undersökning som avslutades 2014. I centrum för det arbetet stod emellertid inte i första hand uppenbarelserna utan det andliga livet och den själavård som erbjöds till de pilgrimer, som rest till Medjugorje.

Kathpress 2015-06-07