Tagged 'studieförbundet Bilda'

Newman på Almedalen – Den obildade politiken

Uppenbarligen ligger det någonting i orden ”Den obildade politiken”, för seminariet med nämnda titel drog ca 130 personer till Newman/Bildascenen i katolska kyrkans trädgård onsdagen den 2 juli. Lovisa Bergdahl, lektor vid Södertörns högskola och medarbetare vid tidskriften Signum, som…

Religion och demokrati: en inbyggd motsättning?

Under fyra torsdagar i oktober inbjuder studieförbundet Bilda till en seminarieserie i S:ta Eugenia församlings lokaler, Stockholm, med rubriken ”Religion som samhällelig aktör”. Under det andra av dessa seminarier (11 oktober) samtalade Erik Amnå, professor i statskunskap, Dilsa Demirbag-Sten, författare…

Zlatan och muslimska elever på katolsk skola

I radioprogrammet Tankar för dagen i onsdags 28/3 beskrevs S:ta Maria katolska folkhögskola i Rosengård, Malmö. Lisbeth Gustafsson, biträdande rektor för studieförbundet Bilda, började sina tankar för dagen med att observera hur människor kan leva isolerade mitt i samhället. Hon…