Tagged 'Sydkorea'

Antalet katoliker i Sydkorea ökar

Antalet katoliker i Sydkorea har stigit avsevärt under de senaste 20 åren. Från år 1999 till år 2018 ökade antalet koreanska katoliker mellan från 3,9 till 5,8 miljoner. Detta enligt uppgifter från det Koreanska katolska pastoralinstitutet. Det betyder en ökning…

Bakgrundsinformation inför påvens besök i Sydkorea

Den sjätte asiatiska ungdomsdagen är den officiella anledningen för påvens resa till Sydkorea kommande onsdag (13 augusti). Med sina cirka 6 000 deltagare håller sig visserligen mötet inom en överskådlig ram – om man jämför det med Världsungdomsdagens miljonpublik, ur vilken…

Påveresa till Sydkorea skapar anmälningsboom till ungdomsdag

Anmälningarna till den asiatiska ungdomsdagen tog ett jätteskutt efter det att Vatikanen kungjort påvens resa till Sydkorea. Enligt Vatikanens presstjänst Fides är föreberedelserna för ungdomsmötet och påveresan i full gång och får samtidigt stöd av regeringen. I förberedelsekommissionen finns företrädare…

Katolsk tro – nyckeln till demokrati i Korea

Intresset för katolsk tro har under senare tid vuxit i Sydkorea i takt med rapporterna om att påven Franciskus kommer att besöka Seoul i augusti i år. Samtidigt har ärkebiskop Yeom Soo-jung nyligen utnämnts till landets första kardinal. I dag…

Sydkorea: Ordensfolk på marsch för livet

Mer än 3 000 personer från olika ordnar och med olika social bakgrund marscherade på gatorna i Sydkoreas huvudstad med uppmaningar att ”åter sätta livets helgd i centrum för samhället”. Den 4 km långa marschen hölls den 8 juni i Seoul-stadsdelen…

Biskop klättrade upp i pylon till strejkande arbetare

Biskop Matthias Ri Iong-hoon besökte i dag två avskedade arbetare som har sittstrejkat de senaste 126 dagarna på toppen av kraftverkstorn nära Ssangyongs bilfabrik i Pyeontaek i Sydkorea. Biskopen, som är ordförande för Koreas kommitté för Justitia et Pax, uppmanade…

Fem religioner i Sydkorea mot avtal med USA

Ledare från fem religioner, inklusive katolicismen, sade i dag, den 2 november, att de inte vill att regeringen i hast godkänner ett frihandelsavtal, FTA, med USA. De höll en presskonferens framför nationalförsamlingens byggnad i Seoul där de brännmärkte det ”farliga…