Kyrkorna Världsråds 10:e generalförsamling i Busan

Det största kyrkliga mötet i år öppnas i morgon i Busan i Sydkorea. Fram till den 8 november träffas Kyrkornas Världsråd, som har 345 medlemskyrkor med 500 miljoner kristna, till sin 10:e generalförsamling i den sydkoreanska huvudstaden. Till mötet väntas 800 delegater från medlemskyrkorna, knappt 600 företrädare från andra kyrkor och observatörer tillsammans med 1 000 gäster från hela världen och medlemmar av det koreanska värdlandets utskott liksom 300 av Världsrådets medarbetare. Den katolska kyrkan är inte medlem av Kyrkornas Världsråd men samarbetar inom flera områden med detta.

Temat för årets möte är ”Den levande Guden visar oss vägen till rättfärdighet och fred”. I sju tematiska plenarmöten kommer det att handla om bland annat mission, de kristnas enhet, rättfärdighet och fred, dessutom kommer det att presenteras rapporter från generalsekreteraren, Olav Fykse Tveit och från ordföranden för Brasiliens lutheraner, Walter Altmann, och från kommittéerna, vidare kommer 21 ekumeniska samtal kring olika enskilda ämnen och nyval till ledningsgrupper att äga rum. En del av programmet kommer dessutom att ägnas åt en ”ekumenisk pilgrimsresa för fred med de koreanska kyrkorna, med medverkan av värdlandet.

En av uppgifterna i Busan för Kyrkornas Världsråd, som grundades 1948, är att bestämma inriktningen för de närmaste åren. Tidigare har Världsrådet påverkat den realpolitiska utvecklingen – exempelvis i Vancouver 1983 med uppropet till en ”konciliär process för rättvisa, fred och skydd av skapelsen”, men nu står man enligt bedömare inför en innehållslig och strukturell kris. Stödet för Kyrkornas Världsråd sviktar, och förutom den ogynnsamma växelkursen för den schweiziska valutan har också betalningsmoralen hos flera medlemskyrkor lett till att ytterligare spä på den finansiella krisen för organisationen, som har sitt centrum i Genève.

Ett av de fastställda ämnena i Busan kommer frågan och återföreningen av Syd- och Nordkorea att vara, något som Koreas kyrkliga råd är engagerat i. Ett bomblarm som utlöstes under tisdagseftermiddagen (lokal tid) är ett tecken på den politiska sprängkraften i detta krav.

Av Sydkoreas 51 miljoner invånare är nio miljoner protestanter och fyra miljoner katoliker. I Nordkorea uppskattas antalet kristna till mellan 200 000 och 400 000 av totalt 24 miljoner. Nordkorea är enligt den kristna hjälporganisationen Open Doors världens värsta stat när det gäller kristendomsförföljelse. Regimen där förnekar brutalt människorna religionsfrihet.

Kathpress 2013-10-29

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Det största kyrkliga mötet i år öppnas i morgon i Busan i Sydkorea. Fram till den 8 november träffas Kyrkornas Världsråd, som har 345 medlemskyrkor med 500 miljoner kristna, till sin 10:e generalförsamling i den sydkoreanska huvudstaden. Till mötet väntas 800 delegater från medlemskyrkorna, knappt 600 företrädare från andra kyrkor och observatörer tillsammans med 1 000 gäster från hela världen och medlemmar av det koreanska värdlandets utskott liksom 300 av Världsrådets medarbetare. Den katolska kyrkan är inte medlem av Kyrkornas Världsråd men samarbetar inom flera områden med detta.

Temat för årets möte är ”Den levande Guden visar oss vägen till rättfärdighet och fred”. I sju tematiska plenarmöten kommer det att handla om bland annat mission, de kristnas enhet, rättfärdighet och fred, dessutom kommer det att presenteras rapporter från generalsekreteraren, Olav Fykse Tveit och från ordföranden för Brasiliens lutheraner, Walter Altmann, och från kommittéerna, vidare kommer 21 ekumeniska samtal kring olika enskilda ämnen och nyval till ledningsgrupper att äga rum. En del av programmet kommer dessutom att ägnas åt en ”ekumenisk pilgrimsresa för fred med de koreanska kyrkorna, med medverkan av värdlandet.

En av uppgifterna i Busan för Kyrkornas Världsråd, som grundades 1948, är att bestämma inriktningen för de närmaste åren. Tidigare har Världsrådet påverkat den realpolitiska utvecklingen – exempelvis i Vancouver 1983 med uppropet till en ”konciliär process för rättvisa, fred och skydd av skapelsen”, men nu står man enligt bedömare inför en innehållslig och strukturell kris. Stödet för Kyrkornas Världsråd sviktar, och förutom den ogynnsamma växelkursen för den schweiziska valutan har också betalningsmoralen hos flera medlemskyrkor lett till att ytterligare spä på den finansiella krisen för organisationen, som har sitt centrum i Genève.

Ett av de fastställda ämnena i Busan kommer frågan och återföreningen av Syd- och Nordkorea att vara, något som Koreas kyrkliga råd är engagerat i. Ett bomblarm som utlöstes under tisdagseftermiddagen (lokal tid) är ett tecken på den politiska sprängkraften i detta krav.

Av Sydkoreas 51 miljoner invånare är nio miljoner protestanter och fyra miljoner katoliker. I Nordkorea uppskattas antalet kristna till mellan 200 000 och 400 000 av totalt 24 miljoner. Nordkorea är enligt den kristna hjälporganisationen Open Doors världens värsta stat när det gäller kristendomsförföljelse. Regimen där förnekar brutalt människorna religionsfrihet.

Kathpress 2013-10-29