Teheran

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Högt uppsatta företrädare för Vatikanen och shiitiska rättslärda från Iran kräver gemensamt att samvetsfriheten respekteras. Den är en viktig förutsättning för rättvisa, heter det i slutdokumentet från en tredagarskonferens som...