Kristna och muslimer för samvetsfrihet

Högt uppsatta företrädare för Vatikanen och shiitiska rättslärda från Iran kräver gemensamt att samvetsfriheten respekteras. Den är en viktig förutsättning för rättvisa, heter det i slutdokumentet från en tredagarskonferens som avslutades på onsdagen. Religiösa ledare, institutioner och varje enskild troende har ett ansvar att påtala orättvisor och förtryck.

Slutdokumentet understryker gemensamma uppfattningar i de nuvarande samhälleliga utmaningarna. Till dessa hör den ekonomiska krisen, hoten mot världsfreden, försvagningen av familjen som samhällets grundläggande element liksom frågan om miljövård. Rättvisa, som en dygd grundad i mänskliga rättigheter, behöver både förnuftet och den gudomliga ingivelsen.

Det åttonde kollokviet mellan Påvliga dialogrådet och Organisationen för islamisk kultur och relationer (ICRO) hade som tema: ”Samarbetet mellan katoliker och muslimer för främjandet av rättvisa i dagens värld”. Mötet leddes av kuriekardinal Jean-Louis Tauran och ICRO:s ordförande Mohammad Bagher Korramshad.

Som avslutning togs deltagarna emot av påven Benedictus XVI, som uppmanade dem att gå vidare på den äkta och fruktbara dialogens väg. Nästa möte kommer enligt Vatikanen att äga rum hos ICRO i Teheran 2014.

Kathpress 2012-11-21

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Högt uppsatta företrädare för Vatikanen och shiitiska rättslärda från Iran kräver gemensamt att samvetsfriheten respekteras. Den är en viktig förutsättning för rättvisa, heter det i slutdokumentet från en tredagarskonferens som avslutades på onsdagen. Religiösa ledare, institutioner och varje enskild troende har ett ansvar att påtala orättvisor och förtryck.

Slutdokumentet understryker gemensamma uppfattningar i de nuvarande samhälleliga utmaningarna. Till dessa hör den ekonomiska krisen, hoten mot världsfreden, försvagningen av familjen som samhällets grundläggande element liksom frågan om miljövård. Rättvisa, som en dygd grundad i mänskliga rättigheter, behöver både förnuftet och den gudomliga ingivelsen.

Det åttonde kollokviet mellan Påvliga dialogrådet och Organisationen för islamisk kultur och relationer (ICRO) hade som tema: ”Samarbetet mellan katoliker och muslimer för främjandet av rättvisa i dagens värld”. Mötet leddes av kuriekardinal Jean-Louis Tauran och ICRO:s ordförande Mohammad Bagher Korramshad.

Som avslutning togs deltagarna emot av påven Benedictus XVI, som uppmanade dem att gå vidare på den äkta och fruktbara dialogens väg. Nästa möte kommer enligt Vatikanen att äga rum hos ICRO i Teheran 2014.

Kathpress 2012-11-21