Irländska biskopar klargör kyrkans syn på abort

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Sedan en gravid kvinna dött till följd av att hon blivit vägrad abort, har den katolska kyrkan klargjort sin hållning i frågan om skydd av liv. Den 31-åriga Savita Halappanavars och hennes ofödda sons död, var det en ”fruktansvärd personlig tragedi”, förklarade i måndags den irländska biskopskonferensens ständiga råd i Maynooth. I den katolska kyrkans lära finns emellertid inget som säger att ett embryo är mer skyddsvärt än moderns liv.

När en gravid kvinna behöver en medicinsk behandling, som kan äventyra barnets liv, då är sådana åtgärder ”etiskt försvarbara, såvida man gjort allt för att både rädda kvinnans liv och skydda barnet”, skriver biskoparna.

En abort som ett ”direkt och avsiktligt” dödande av ett embryo är dock ”under alla omständigheter omoraliskt”; det är emellertid en skillnad mellan å ena sidan ett avbrytande av havandeskapet och, å andra sidan en ”medicinsk behandling, vars direkta syfte inte är att avsluta livet för det ofödda barnet”. Den irländska lagstiftningen liksom de medicinska riktlinjerna inom sjukvården i Irland tillåter den behandlande personalen att göra denna åtskillnad och så beakta både moders och barnets rätt till liv.

Samtidigt vänder sig biskoparna mot uppfattningen att ett embryo inte är en fullvärdig människa. Mot detta betonar de att när en äggcell blir befruktad, uppkommer ”en ny, unik och genetiskt komplett människa. Från detta ögonblick har var och en av oss utvecklats inte till människa utan som människa”, enligt uttalandet.

Enligt internationell statistik är Irland även utan aborter en av de mest säkra länder för gravida och födande kvinnor. ”Denna ställning skall Irland vårda och stärka till skydd för mödrar och ofödda barn”, skriver biskoparna.

I Irland blev abortdebatten åter brännande, sedan Halappanavar dog i ett missfall. Läkarna på universitetssjukhuset i Galway hade vägrat att ta ut ett foster, som var i 18nde veckan, så länge hjärtat fortfarande slog. Sedan den ofödde dött, fick kvinnan en blodförgiftning, genom vilken hon dog fyra dagar senare den 28 oktober.

I Irland är aborter förbjudet i lag. Enligt vägledande utslag får en graviditet avbrytas om den innebär fara för moderns liv eller om det föreligger risk för självmord.

Den europeiska domstolen för mänskliga rättigheter har uppmanat den irländska regeringen att se över sin abortlagstiftning. I de fall europadomstolen tagit upp, skall man, enligt hälsovårdsminister James Reilly, tillfoga en kort reglering för undantagen. Samtidigt gör han klart att man inte kommer utvidga de medicinska grunderna för abort.

Kathpress 2012-11-20

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Sedan en gravid kvinna dött till följd av att hon blivit vägrad abort, har den katolska kyrkan klargjort sin hållning i frågan om skydd av liv. Den 31-åriga Savita Halappanavars och hennes ofödda sons död, var det en ”fruktansvärd personlig tragedi”, förklarade i måndags den irländska biskopskonferensens ständiga råd i Maynooth. I den katolska kyrkans lära finns emellertid inget som säger att ett embryo är mer skyddsvärt än moderns liv.

När en gravid kvinna behöver en medicinsk behandling, som kan äventyra barnets liv, då är sådana åtgärder ”etiskt försvarbara, såvida man gjort allt för att både rädda kvinnans liv och skydda barnet”, skriver biskoparna.

En abort som ett ”direkt och avsiktligt” dödande av ett embryo är dock ”under alla omständigheter omoraliskt”; det är emellertid en skillnad mellan å ena sidan ett avbrytande av havandeskapet och, å andra sidan en ”medicinsk behandling, vars direkta syfte inte är att avsluta livet för det ofödda barnet”. Den irländska lagstiftningen liksom de medicinska riktlinjerna inom sjukvården i Irland tillåter den behandlande personalen att göra denna åtskillnad och så beakta både moders och barnets rätt till liv.

Samtidigt vänder sig biskoparna mot uppfattningen att ett embryo inte är en fullvärdig människa. Mot detta betonar de att när en äggcell blir befruktad, uppkommer ”en ny, unik och genetiskt komplett människa. Från detta ögonblick har var och en av oss utvecklats inte till människa utan som människa”, enligt uttalandet.

Enligt internationell statistik är Irland även utan aborter en av de mest säkra länder för gravida och födande kvinnor. ”Denna ställning skall Irland vårda och stärka till skydd för mödrar och ofödda barn”, skriver biskoparna.

I Irland blev abortdebatten åter brännande, sedan Halappanavar dog i ett missfall. Läkarna på universitetssjukhuset i Galway hade vägrat att ta ut ett foster, som var i 18nde veckan, så länge hjärtat fortfarande slog. Sedan den ofödde dött, fick kvinnan en blodförgiftning, genom vilken hon dog fyra dagar senare den 28 oktober.

I Irland är aborter förbjudet i lag. Enligt vägledande utslag får en graviditet avbrytas om den innebär fara för moderns liv eller om det föreligger risk för självmord.

Den europeiska domstolen för mänskliga rättigheter har uppmanat den irländska regeringen att se över sin abortlagstiftning. I de fall europadomstolen tagit upp, skall man, enligt hälsovårdsminister James Reilly, tillfoga en kort reglering för undantagen. Samtidigt gör han klart att man inte kommer utvidga de medicinska grunderna för abort.

Kathpress 2012-11-20