Tagged 'växer'

Katolska kyrkan växer i Skandinavien

Den katolska kyrkan växer i de nordiska länderna. Orsakerna till denna trend, som går stick i stäv med utvecklingen i resten av Europa, är invandring, stigande antal flyktingar, konversioner samt höga doptal, detta meddelade de skandinaviska biskoparna på onsdagen vid…