vildmarken

Filter

Datumintervall
Datumintervall
av BARBARA CROSTINI – Människans ansvar inför en hotande ekologisk kris. Ingen skulle förneka att påven Franciskus encyklika Lovad vare Du (Laudato si’) från år 2015 haft ett mycket stort genomslag...