Wandel durch Handel

Filter

Datumintervall
Datumintervall
av KJELL BLÜCKERT – Vi som har möjlighet måste höja blicken och vidmakthålla visionen om ett Europa och en europeisk kristenhet som andas med två lungor. Europa är åter i krig....