Tagged 'Zambia'

Zambias biskopar kritiska till ”kristen nation”

Den katolska kyrkan i Zambia motsätter sig en grundlagslausul som betecknar staten som ”kristen nation”. Kristendomens värderingar och bud låter sig inte förverkligas genom ”en enkel förklaring”, heter det i ett uttalande från de katolska biskoparna, som citeras av Vatikanens…

Boskapsskötsel räddar jesuiternas lantbruksskola i Zambia

Trettio mil från huvudstaden Lusaka i Zambia leder jesuiterna en lantbruksskola som heter ”Kaisi Agricultural Training Centre” och som sedan decennier ägnar sig åt att förbättra levnadsförhållandena för bönderna genom forskning, utbildning och utvecklingen av lokala strategier för ett organiskt…

Zambia: Kyrkan kritiseras för försvar av homosexuella

Den katolska kyrkan i Zambia kritiseras nu av landets regering för att man försvarar homosexuella personers mänskliga rättigheter. De katolska biskoparna å sin sida hävdar att regeringen bedriver en förtalskampanj mot kyrkan eftersom man försvarar de homosexuella. Ordföranden för de…