Zambias biskopar kritiska till ”kristen nation”

Den katolska kyrkan i Zambia motsätter sig en grundlagslausul som betecknar staten som ”kristen nation”. Kristendomens värderingar och bud låter sig inte förverkligas genom ”en enkel förklaring”, heter det i ett uttalande från de katolska biskoparna, som citeras av Vatikanens nyhetsbyrå Fides på tisdagen. Dessutom motsäger denna formulering i det senaste grundlagsförslaget principen om åtskillnad mellan kyrka och stat och bortser från landets multireligiösa prägel, menar biskoparna.

I brevet till det ansvariga utskottet uttrycker biskoparna sin förhoppning om att en ny författning, efter tre misslyckade försök, snarast kommer till stånd. Reformansträngningarna har pågått sedan 2005. Senast i mars i år misslyckades en omröstning i parlamentet med att uppnå den två tredjedelsmajoritet som krävs. Regeringen tillsatte i november 2011 en kommission med 20 experter med uppgift att utarbeta en ny grundlag.

Av Zambias 13,3 miljoner invånare är ungefär hälften kristna och 4,7 miljoner av dem är katoliker. Den andra hälften hör till naturreligioner eller islam.

Kathpress 2012-08-21