Ny film om Augustinus liv och omvändelse

S:t Augustinus Bekännelser, en självbiografisk uppgörelse med hans utsvävande ungdomsår och senare konversion till kristendomen, må så vara en månghundraårig historia, men dess budskap är fortfarande aktuellt i dag, enligt chefen för förlaget Ignatius Press.

För första gången kommer det att produceras en långfilm med titeln ”Restless Heart”, vilken berättar historien om Augustinus resa till tron, säger Mark Brumley, VD för Ignatius Press. ”Katoliker som har barn som  lämnar tron, eller en make/a som inte är katolik, kan lära från Augustinus exempel”, sade Brumley i en telefonintervju med Catholic News Service. Augustinus av Hippo (AD 354–430) ”växte upp i en familjesituation där hans mor var kristen men inte hans far och Augustinus döptes inte som barn. I skolan utsattes han för många perspektiv som stod i strid med tron”, sade han.

Senare, efter att ha konverterat till kristendomen år 386 döptes han och ”kom att bli en stor figur i kyrkohistorien”, sade Brumley i intervjun.  Titeln på filmen är tagen från ett berömt citat av Augustinus, ”Du, o Gud, har skapat oss till Dig och vårt hjärta är oroligt till dess det finner vila i Dig”. Den amerikanska premiären av filmen är planerad till den 29 augusti 2012 på Catholic Marketing Network Trade Show i Arlington, Texas enligt ett meddelande den 20 augusti från Ignatius Press.

Mer information om filmen finns på  på www.restlessheartfilm.com

Catholic News Agency 2012-08-20