Försoning mellan rysk-ortodoxa och polska katoliker

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Ledaren för den rysk-ortodoxa kyrkan och ordföranden för den polska katolska biskopskonferensen har undertecknat ett gemensamt meddelande den 17 augusti där de uppmanar polacker och ryssar att försonas efter århundraden av ilska och fördomar, och i framtiden arbeta tillsammans för att behålla sina länders kristna identitet.

Undertecknandet av försoningstexten ”Meddelande till Polen och Ryssland” var ett avgörande ögonblick under den rysk-ortodox patriarkens första besök i det moderna Polen. ”Vi går in på en väg mot en ärlig dialog i hopp om att det kommer att läka såren från det förflutna, underlätta att lägga våra ömsesidiga fördomar och missförstånd bakom oss och stärka oss i vår strävan efter försoning”, stod det att läsa i texten som undertecknats av patriarken Kirill av Moskva och ärkebiskop Jozef Michalik i Przemysl, ordförande i den polska biskopskonferensen. Undertecknandet sändes live i polsk tv.

Katolska och rysk-ortodoxa representanter har i mer än två år förberett deklarationen, för att övervinna de historiska konflikterna mellan de två nationerna och de långvariga spänningarna mellan de troende i den rysk-ortodoxa kyrkan och den katolska kyrkan i Polen.

De långa striderna över territorium blev än mer komplicerat under andra världskriget, när Polen invaderades av Tyskland och Ryssland. Efter kriget kom Polen under inflytande av Sovjetunionen. Under kommunistregimen var både de katolska och ortodoxa kyrkorna offer för regeringens påtryckningar och minoriteten av ortodoxa i Polen och minoriteten av katoliker i Ryssland led under särskilt hård behandling.

I meddelandet står det ”Synden, som är den huvudsakliga källan till alla splittringar, mänsklig svaghet, individuell och kollektiv egoism samt politiska påtryckningar ledde till ett ömsesidigt utanförskap, öppen fientlighet och även kamp mellan våra nationer”. ”Liknande omständigheter hade tidigare lett till upplösningen av den ursprungliga kristna enheten. Splittring och schism, främmande för Kristi vilja, var en stor skandal, därför vill vi fördubbla ansträngningarna för att våra kyrkor och nationer närmar sig varandra och bli mer trovärdiga vittnen för evangeliet i dagens värld”, fortsatte meddelandet.

Med den religiösa och politiska frihet som följde med kommunismens fall i början av nittiotalet, sade patriarken Kirill och ärkebiskop Michalik, att kyrkorna påbörjat en väg av förnyelse, men möter fortfarande resterna av årtionden präglade av officiell ateism och den växande sekulariseringen i moderna samhällen. Kristendomen ”utövade ett avgörande inflytande på identitet, andlighet och kultur hos våra folk och för hela Europa”, sade de två ledarna och att upprätthålla den kristna tron är nödvändigt för ländernas framtid.

Kyrkorna och deras trogna måste göra ”allt för att det sociala livet och kulturen i våra nationer inte fråntas sina viktigaste moraliska värderingar, en hörnsten i en livskraftig fredlig framtid”, fortsatte meddelandet.

Patriarken och ärkebiskopen uttryckte särskild oro över ”främjandet av aborter, dödshjälp och samkönade relationer” samt försök att avlägsna religiösa symboler från offentliga platser. Patriarken Kirill och ärkebiskop Michalik sade att de erkänner autonomin mellan kyrka och stat men uppmuntrade till samarbete för att skydda familjen, främja utbildning och hjälpa de fattiga.

Familjen, baserad på en permanent förbund mellan en man och en kvinna ”är en god grund för alla samhällen. Som en institution grundad av Gud, garanterar familjen den respekt och det skydd som är vaggan för livet, en hälsosam plats för utveckling, en garanti för social stabilitet och ett tecken på hopp för samhället”, sade de.

Catholic News Agency


Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Ledaren för den rysk-ortodoxa kyrkan och ordföranden för den polska katolska biskopskonferensen har undertecknat ett gemensamt meddelande den 17 augusti där de uppmanar polacker och ryssar att försonas efter århundraden av ilska och fördomar, och i framtiden arbeta tillsammans för att behålla sina länders kristna identitet.

Undertecknandet av försoningstexten ”Meddelande till Polen och Ryssland” var ett avgörande ögonblick under den rysk-ortodox patriarkens första besök i det moderna Polen. ”Vi går in på en väg mot en ärlig dialog i hopp om att det kommer att läka såren från det förflutna, underlätta att lägga våra ömsesidiga fördomar och missförstånd bakom oss och stärka oss i vår strävan efter försoning”, stod det att läsa i texten som undertecknats av patriarken Kirill av Moskva och ärkebiskop Jozef Michalik i Przemysl, ordförande i den polska biskopskonferensen. Undertecknandet sändes live i polsk tv.

Katolska och rysk-ortodoxa representanter har i mer än två år förberett deklarationen, för att övervinna de historiska konflikterna mellan de två nationerna och de långvariga spänningarna mellan de troende i den rysk-ortodoxa kyrkan och den katolska kyrkan i Polen.

De långa striderna över territorium blev än mer komplicerat under andra världskriget, när Polen invaderades av Tyskland och Ryssland. Efter kriget kom Polen under inflytande av Sovjetunionen. Under kommunistregimen var både de katolska och ortodoxa kyrkorna offer för regeringens påtryckningar och minoriteten av ortodoxa i Polen och minoriteten av katoliker i Ryssland led under särskilt hård behandling.

I meddelandet står det ”Synden, som är den huvudsakliga källan till alla splittringar, mänsklig svaghet, individuell och kollektiv egoism samt politiska påtryckningar ledde till ett ömsesidigt utanförskap, öppen fientlighet och även kamp mellan våra nationer”. ”Liknande omständigheter hade tidigare lett till upplösningen av den ursprungliga kristna enheten. Splittring och schism, främmande för Kristi vilja, var en stor skandal, därför vill vi fördubbla ansträngningarna för att våra kyrkor och nationer närmar sig varandra och bli mer trovärdiga vittnen för evangeliet i dagens värld”, fortsatte meddelandet.

Med den religiösa och politiska frihet som följde med kommunismens fall i början av nittiotalet, sade patriarken Kirill och ärkebiskop Michalik, att kyrkorna påbörjat en väg av förnyelse, men möter fortfarande resterna av årtionden präglade av officiell ateism och den växande sekulariseringen i moderna samhällen. Kristendomen ”utövade ett avgörande inflytande på identitet, andlighet och kultur hos våra folk och för hela Europa”, sade de två ledarna och att upprätthålla den kristna tron är nödvändigt för ländernas framtid.

Kyrkorna och deras trogna måste göra ”allt för att det sociala livet och kulturen i våra nationer inte fråntas sina viktigaste moraliska värderingar, en hörnsten i en livskraftig fredlig framtid”, fortsatte meddelandet.

Patriarken och ärkebiskopen uttryckte särskild oro över ”främjandet av aborter, dödshjälp och samkönade relationer” samt försök att avlägsna religiösa symboler från offentliga platser. Patriarken Kirill och ärkebiskop Michalik sade att de erkänner autonomin mellan kyrka och stat men uppmuntrade till samarbete för att skydda familjen, främja utbildning och hjälpa de fattiga.

Familjen, baserad på en permanent förbund mellan en man och en kvinna ”är en god grund för alla samhällen. Som en institution grundad av Gud, garanterar familjen den respekt och det skydd som är vaggan för livet, en hälsosam plats för utveckling, en garanti för social stabilitet och ett tecken på hopp för samhället”, sade de.

Catholic News Agency