Teologer kritiserar kardinal Dolans försvar för kapitalismen

I ett inlägg The Wall Street Journal den 22 maj kritiserade kardinal Timothy Dolan i New York medierna för att de ”uttryckt att det enda påven hade i åtanke var att förorda regeringsingripanden syftande till en omfördelning av ekonomiska tillgångar, som om han fördömde kapitalismen och förordade något slags socialism”. Enligt hans mening ”fokuserade påven Franciskus på att ekonomi och social verksamhet måste bygga på medkänsla och generositet”.

Kardinal Dolan ansåg att ”spridandet av den fria marknaden tvivelsutan lett till en ökning av välståndet och välbefinnandet i hela världen”, men erkände samtidigt att ”alldeles för många levde i fattigdom och hade få möjligheter att uppnå välstånd”. Kort sagt menade han att det slags kapitalism påven kritiserade inte var det slags kapitalism som råder i USA. ”I många underutvecklade och nyligen industrialiserade länder är det som kallas kapitalism ingenting annat än organiserad utpressning till förmån för ett fåtal mäktiga och förmögna individer […] kyrkan har konsekvent förkastat system som bygger på tvång, såsom socialism och kollektivism då dessa kränker den mänskliga rätten till ekonomisk frihet och privat egendom”.

Kardinalens uttalande togs inte väl emot av teologer specialiserade på den katolska socialläran. De protesterade skarpt mot kardinal Dolans påstående att den amerikanska kapitalismen skulle vara mera rättskaffens och menade att påven faktiskt syftade på just denna. Jesuitpater Drew Christiansen underströk att det inte var den östeuropeiska korruptionsstyrda kapitalismen eller den afrikanska kleptokratin som orsakat den värsta ekonomiska krisen sedan 1930-talet, utan ”amerikansk kapitalism i vilken alla ojusta grepp är tillåtna […] den växande ekonomiska ojämlikheten överallt i världen, inklusive USA, är resultatet av den amerikanska formen av kapitalism och ekonomins avhängighet av de finansiella marknaderna”.

Joseph A. McMartin, chef för Kalmanovitz Initiative for Labor and Working Poor vid Georgetown University, menade att ”man inte behöver resa till ett u-land för att se exempel på en exploaterande kapitalism – det finns alla bevis på en sådan överallt i USA”.

Jesuitpater John Langan [se foto] vid Georgetown University kritiserade kardinalen för att ensidigt ha tillskrivit den privata sektorn alla positiva ekonomiska resultat och underlåtit att kritisera systemets avigsidor. ”Rättskaffens amerikansk kapitalism är en abstraktion. Frågan är om han avsåg att väcka våra samveten eller söva dem.”

Jesuitpater David Hollenbach vid Boston College ansåg att ”kardinalen borde reflektera över den växande skillnaden i inkomst och förmögenhet här i landet när han påstår att påvens kritik av kapitalismen inte gäller USA […] i sin betoning av det personliga moraliska ansvaret som en lösning på den ekonomiska ojämlikheten bortser han från fattigdomens strukturella orsaker”.

John Gehring, ordförande i Faith and Public Life ansåg att kardinalen försökte moraliskt försvara den fria marknadens fundamentalister och anti-regeringsseloterna, som predikar den radikala individualism som kyrkan förkastar: ”I stället för att applicera påvens kritik på en amerikansk ekonomi präglad av iögonenfallande orättvisor, ändrar han inriktning mot något som liknar de åsikter som brukar framföras av det republikanska partiet”.

Kardinal Dolans kolumn har gett upphov till en livlig debatt om kyrkans sociallära och den amerikanska kapitalismen. Kommer någon vid en presskonferens att fråga påven Franciskus vad han anser om den amerikanska kapitalismen?

Thomas Reese, National Catholic Reporter 2014-06-06

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I ett inlägg The Wall Street Journal den 22 maj kritiserade kardinal Timothy Dolan i New York medierna för att de ”uttryckt att det enda påven hade i åtanke var att förorda regeringsingripanden syftande till en omfördelning av ekonomiska tillgångar, som om han fördömde kapitalismen och förordade något slags socialism”. Enligt hans mening ”fokuserade påven Franciskus på att ekonomi och social verksamhet måste bygga på medkänsla och generositet”.

Kardinal Dolan ansåg att ”spridandet av den fria marknaden tvivelsutan lett till en ökning av välståndet och välbefinnandet i hela världen”, men erkände samtidigt att ”alldeles för många levde i fattigdom och hade få möjligheter att uppnå välstånd”. Kort sagt menade han att det slags kapitalism påven kritiserade inte var det slags kapitalism som råder i USA. ”I många underutvecklade och nyligen industrialiserade länder är det som kallas kapitalism ingenting annat än organiserad utpressning till förmån för ett fåtal mäktiga och förmögna individer […] kyrkan har konsekvent förkastat system som bygger på tvång, såsom socialism och kollektivism då dessa kränker den mänskliga rätten till ekonomisk frihet och privat egendom”.

Kardinalens uttalande togs inte väl emot av teologer specialiserade på den katolska socialläran. De protesterade skarpt mot kardinal Dolans påstående att den amerikanska kapitalismen skulle vara mera rättskaffens och menade att påven faktiskt syftade på just denna. Jesuitpater Drew Christiansen underströk att det inte var den östeuropeiska korruptionsstyrda kapitalismen eller den afrikanska kleptokratin som orsakat den värsta ekonomiska krisen sedan 1930-talet, utan ”amerikansk kapitalism i vilken alla ojusta grepp är tillåtna […] den växande ekonomiska ojämlikheten överallt i världen, inklusive USA, är resultatet av den amerikanska formen av kapitalism och ekonomins avhängighet av de finansiella marknaderna”.

Joseph A. McMartin, chef för Kalmanovitz Initiative for Labor and Working Poor vid Georgetown University, menade att ”man inte behöver resa till ett u-land för att se exempel på en exploaterande kapitalism – det finns alla bevis på en sådan överallt i USA”.

Jesuitpater John Langan [se foto] vid Georgetown University kritiserade kardinalen för att ensidigt ha tillskrivit den privata sektorn alla positiva ekonomiska resultat och underlåtit att kritisera systemets avigsidor. ”Rättskaffens amerikansk kapitalism är en abstraktion. Frågan är om han avsåg att väcka våra samveten eller söva dem.”

Jesuitpater David Hollenbach vid Boston College ansåg att ”kardinalen borde reflektera över den växande skillnaden i inkomst och förmögenhet här i landet när han påstår att påvens kritik av kapitalismen inte gäller USA […] i sin betoning av det personliga moraliska ansvaret som en lösning på den ekonomiska ojämlikheten bortser han från fattigdomens strukturella orsaker”.

John Gehring, ordförande i Faith and Public Life ansåg att kardinalen försökte moraliskt försvara den fria marknadens fundamentalister och anti-regeringsseloterna, som predikar den radikala individualism som kyrkan förkastar: ”I stället för att applicera påvens kritik på en amerikansk ekonomi präglad av iögonenfallande orättvisor, ändrar han inriktning mot något som liknar de åsikter som brukar framföras av det republikanska partiet”.

Kardinal Dolans kolumn har gett upphov till en livlig debatt om kyrkans sociallära och den amerikanska kapitalismen. Kommer någon vid en presskonferens att fråga påven Franciskus vad han anser om den amerikanska kapitalismen?

Thomas Reese, National Catholic Reporter 2014-06-06