Tidigare okänt tempel funnet i Jerusalems utkanter

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I samband med bygget av en bro för motorvägen mellan Jerusalem och Tel Aviv har man i Jerusalems nordvästligaste utkant, nära Motza endast någon halvmil väster om Tempelplatsen i Gamla staden, funnit lämningarna av en stor tempelbyggnad från tidigt 800-talet f.Kr., uppförd antagligen endast ett par årtionden efter kung Salomos långt mera kända bygge av sitt tempel.

Det är inte uppenbart vilken eller vilka gudar som dyrkades på platsen. Man har funnit flera hästfigurer, vilka tydligen har varit placerade på en hylla som för länge sedan fallit till marken och tagit med sig figurerna. Templets grundplan stämmer överens med Salomos tempel sådant detta beskrivs i de bibliska böckerna. I själva verket har, trots de bibliska profeternas ständiga polemik, många gudar dyrkats även i Jerusalems tempel (t.ex. Hes 8). JHWH, Israels Gud, var endast en av de många gudar som var föremål för kult, åtminstone fram till kung Josias reformering av kulten år 622 f.Kr. (2 Kung 23).

På platsen finns också vad som kan vara ett antal smärre silo-anläggningar, antagligen för förvaring av säd. Dessa går tillbaka till tiden före tempelbygget och antyder, att platsen kring millennieskiftet år 1000 f.Kr. kan ha utgjort en knutpunkt för distribution av jordbruksprodukter.

Medan Salomos tempel förstördes av babylonierna i samband med deras erövring av Jerusalem år 586 f.Kr. (2 Kung 25), har templet i Motza antagligen överlevt detta. Man har nämligen funnit lämningar av keramik med så kallade Yehud-stämplar (Yehud = Juda) av en typ som användes under den persiska tiden, alltså omkring 400-talet f.Kr.

Tord Fornberg 2021-08-27

Källa: haaretz.com (26 aug 2021)

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I samband med bygget av en bro för motorvägen mellan Jerusalem och Tel Aviv har man i Jerusalems nordvästligaste utkant, nära Motza endast någon halvmil väster om Tempelplatsen i Gamla staden, funnit lämningarna av en stor tempelbyggnad från tidigt 800-talet f.Kr., uppförd antagligen endast ett par årtionden efter kung Salomos långt mera kända bygge av sitt tempel.

Det är inte uppenbart vilken eller vilka gudar som dyrkades på platsen. Man har funnit flera hästfigurer, vilka tydligen har varit placerade på en hylla som för länge sedan fallit till marken och tagit med sig figurerna. Templets grundplan stämmer överens med Salomos tempel sådant detta beskrivs i de bibliska böckerna. I själva verket har, trots de bibliska profeternas ständiga polemik, många gudar dyrkats även i Jerusalems tempel (t.ex. Hes 8). JHWH, Israels Gud, var endast en av de många gudar som var föremål för kult, åtminstone fram till kung Josias reformering av kulten år 622 f.Kr. (2 Kung 23).

På platsen finns också vad som kan vara ett antal smärre silo-anläggningar, antagligen för förvaring av säd. Dessa går tillbaka till tiden före tempelbygget och antyder, att platsen kring millennieskiftet år 1000 f.Kr. kan ha utgjort en knutpunkt för distribution av jordbruksprodukter.

Medan Salomos tempel förstördes av babylonierna i samband med deras erövring av Jerusalem år 586 f.Kr. (2 Kung 25), har templet i Motza antagligen överlevt detta. Man har nämligen funnit lämningar av keramik med så kallade Yehud-stämplar (Yehud = Juda) av en typ som användes under den persiska tiden, alltså omkring 400-talet f.Kr.

Tord Fornberg 2021-08-27

Källa: haaretz.com (26 aug 2021)