Tillägg till Lauretanska litanian: “Migranternas tröst”

En av de mest kända Mariabönerna har av påven Franciskus fått ett tillägg. Den lauretanska litanian, en av katolska kyrkan brukad litania, med anropande av jungfru Maria, som traditionellt avslutas med rosenkransen, omfattar nu tilläggen Mater Misericordiae (barmhärtighetens moder), Mater Spei (hoppets moder), och Solacium migrantium (migranternas tröst). Detta kungjordes på lördagen den 20 juni, som numera är internationella världsflyktingdagen, då även festen Marie obefläckade hjärta firas.

Enligt Vatican News offentliggjordes påvens direktiv av kongregationen för gudstjänstliv och sakrament. I ett bifogat brev förklarade kongregationens prefekt, respektive sekreterare, kardinal Robert Sarah och ärkebiskop Arthur Roche, att jungfru Maria under århundradenas lopp setts som “den privilegierade och säkra vägen till ett möte med Kristus”. Det första anropet skall infogas efter Mater Ecclesiae (kyrkans moder), det andra efter Mater divinae gratiae (den gudomliga nådens moder) och det tredje efter Refugium peccatorum (syndarnas tillflykt).

Den lauretanska litanian har fått namn efter det Heliga huset i Loreto, trots sin långa förbindelse med aktuella skeenden i kyrkan och mänskligheten. Enligt de ansvariga i gudstjänstkongregationen skulle “just i dessa tider, präglade av osäkerhet och förvirring” denna hänvändelse till Guds Moder “särskilt anbefallas de troende”.

Spiritualitet och konkretion i vardagslivet hör intimt samman, bekräftade ärkebiskop Roche för Vatican News. I samma anda hade påven S:t Johannes Paulus II fogat anropen “familjens moder” och “barmhärtighetens moder” till litanian. Utvidgningen är “en reaktion på de verkliga momenten i livet” och utmaningarna för mänskligheten. Som bön “tillmätes Rosenkransen stor kraft”, varför att anropa jungfru Maria just nu, med tanke på dem som drabbats av covid-19-lidandet, bland dem “även migranterna, som tvingats lämna sina hemländer” är oerhört viktigt.

Kathpress 2020-06-21