Troskongregationen uttalar sig om vaccin mot covid-19

Troskongregationen i Vatikanen presenterade i går (den 21 december) ett kort dokument vid namn ”Note on the morality of using some anti-Covid-19 vaccines”. I dokumentet ger kongregationen vägledning angående de etiska frågeställningarna som vaccinet väcker.

Vaccinen mot covid-19 har varit ett omtalat och kontroversiellt ämne. Från katolskt håll har biskopar och katolska organisationer gjort olika och ibland motsägande bedömningar. Ett problem är att under vaccinproduktionen har cell-linjer från två tidigare aborterade foster använts.

Troskongregationen hänvisar till en rad dokument från Påvliga akademin för livet, som redan har behandlat denna fråga. För det första påpekar kongregationen att det största ansvaret ligger på forskarna som har tillverkat vaccinet, snarare än de som använder sig av det. När ett moraliskt oklanderligt vaccin inte finns tillgängligt, är det ”moraliskt godtagbart att ta emot covid-19-vaccin som har använt sig av cell-linjer från aborterade foster i deras forskning- och produktionsprocess.”

Kongregationens slutsats är att ”alla vaccin som erkänns vara kliniskt säkra kan användas med gott samvete med den säkra kunskapen att användningen av sådana vaccin inte utgör en formell samverkan med aborterna från vilka cell-linjerna ursprungligen härstammar”. Kongregationen riktar samtidigt en appell till världens regeringar och farmaceutiska bolag att tillverka så etiskt godtagbara vaccin som möjligt.

Kongregationen påminner till slut om att vaccinet inte enbart har att göra med den etiska förpliktelsen att ta hand om ens egen hälsa, utan också om det gemensamma goda. Om det saknas andra medel att stoppa pandemin, kan det gemensamma goda förorda vaccinering som det bästa sättet att skydda de svagaste och mest utsatta.

Red. 2020-12-22

Hela dokumentet finns på Vatikanens hemsida, via denna länk