Kardinaler i påvens närhet smittade av coronaviruset

Kuriekardinalerna Konrad Krajewski och Giuseppo Bertello har enligt uppgifter i italienska massmedia testats positivt för coronaviruset och även insjuknat. Tidningarna La Repubblica och La Stampa uppger att den 57-årige Krajewski behandlas på Gemellikliniken i Rom, efter att ha visat symptom på begynnande lunginflammation. Dessförinnan skall han ha testats positivt för coronaviruset.

Även Vatikanens regeringschef, ordföranden för Vatikanstatens guvernorat, den 78-årige Giuseppe Bertello, skall enligt uppgifter ha testats positivt för viruset. Båda kardinalerna tillhör påven Franciskus närmare krets: Bertello är medlem av Kardinalsrådet, och Krajewski är som påvlig allmoseutdelare så att säga ansvarig för påvens hjälpverksamhet. Polacken har själv ofta varit ute med sina medarbetare på gatorna i Rom för att hjälpa hemlösa och andra nödställda.

Red. 2020-12-20

Detta är en nyhetstext.