Tysk jesuit saligförklarad i Ellwangen

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Franciskus har saligförklarat den tyska folkpredikanten och jesuiten Philipp Jeningen (1642–1704). I ett dokument beskriver påven Jeningen som en ˮouttröttlig förkunnare av evangeliumˮ. Den luxemburgska kardinalen Jean-Claude Hollerich läste upp dokumentet vid saligförklaringen på lördagen i det tyska Ellwangen, under en gudstjänst under bar himmel. Hollerich, som är ordförande för EU:s biskopskommission COMECE representerade vid högtidligheten påven. Hollerich tillhör liksom en gång Jeningen Jesuitorden.

Jesuitpater Philipp Jeningen. Foto: Wikimedia commons.

Flera tusen personer hade kommit till den öppna platsen framför Sankt Vitus-basilikan, där Jeningens grav finns. Vördnaden för den ˮgode pater Philippˮ är djupt förankrad i den folkliga fromheten i trakten omkring Ellwangen. På fredagskvällen hade närmare 2 000 personer deltagit i en ljusprocession till basilikan.

År 1920 hade Jeningens orden, stiftet Rottenburg-Stuttgart och biskopskonferens ansökt om saligförklaringsprocessen, Vatikanen fastställde 1989 att Jeningen hade levt upp till den ˮgrad av heroiska dygderˮ som är nödvändig för en saligförklaring. Ett medicinskt oförklarligt helande under 1980-talet erkändes i Rom som ett mirakel som tillskrivs Jeningens förböner. Den tillfrisknade närvarade också vid mässan [vid saligförklaringen] men vill inte framträda offentligt.

Jeningen vårdade sig under åren efter trettioåriga kriget (1628–1648) om bönder, delade ut sakramenten och följde en asketisk livsstil. Än i dag ligger det blommor på hans grav, och man tänder ljus där. Jeningen var under hela sitt liv verksam i området vid den gräns som idag finns mellan Bayern och Baden-Württemberg.

Hollerich framhöll i sitt anförande Jeningen som ett exempel på sambandet mellan kärleken till Gud och till människor. Som exempel för livet idag nämnde kardinalen engagemang för skapelsen, flyktingmottagande och insatser för fred. Enligt Hollerich lyckades Jeningen med att ˮfinna Gud i allt i livetˮ.

Biskopen av Rottenburg, Gebhard Fürst, talade ”om en lycklig dag för Ellwangen, stiftet och bortom dess gränser”. Bland andra även biskopen av Eichstätt, Gregor Maria Hanke, och biskopen av Augsburg, Bertram Meier, hade kommit till högtiden. Jeningen var bördig från Eichstätt, och Ellwangen tillhörde under hans livstid stiftet Augsburg.

Kathpress 2022-07-16

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Franciskus har saligförklarat den tyska folkpredikanten och jesuiten Philipp Jeningen (1642–1704). I ett dokument beskriver påven Jeningen som en ˮouttröttlig förkunnare av evangeliumˮ. Den luxemburgska kardinalen Jean-Claude Hollerich läste upp dokumentet vid saligförklaringen på lördagen i det tyska Ellwangen, under en gudstjänst under bar himmel. Hollerich, som är ordförande för EU:s biskopskommission COMECE representerade vid högtidligheten påven. Hollerich tillhör liksom en gång Jeningen Jesuitorden.

Jesuitpater Philipp Jeningen. Foto: Wikimedia commons.

Flera tusen personer hade kommit till den öppna platsen framför Sankt Vitus-basilikan, där Jeningens grav finns. Vördnaden för den ˮgode pater Philippˮ är djupt förankrad i den folkliga fromheten i trakten omkring Ellwangen. På fredagskvällen hade närmare 2 000 personer deltagit i en ljusprocession till basilikan.

År 1920 hade Jeningens orden, stiftet Rottenburg-Stuttgart och biskopskonferens ansökt om saligförklaringsprocessen, Vatikanen fastställde 1989 att Jeningen hade levt upp till den ˮgrad av heroiska dygderˮ som är nödvändig för en saligförklaring. Ett medicinskt oförklarligt helande under 1980-talet erkändes i Rom som ett mirakel som tillskrivs Jeningens förböner. Den tillfrisknade närvarade också vid mässan [vid saligförklaringen] men vill inte framträda offentligt.

Jeningen vårdade sig under åren efter trettioåriga kriget (1628–1648) om bönder, delade ut sakramenten och följde en asketisk livsstil. Än i dag ligger det blommor på hans grav, och man tänder ljus där. Jeningen var under hela sitt liv verksam i området vid den gräns som idag finns mellan Bayern och Baden-Württemberg.

Hollerich framhöll i sitt anförande Jeningen som ett exempel på sambandet mellan kärleken till Gud och till människor. Som exempel för livet idag nämnde kardinalen engagemang för skapelsen, flyktingmottagande och insatser för fred. Enligt Hollerich lyckades Jeningen med att ˮfinna Gud i allt i livetˮ.

Biskopen av Rottenburg, Gebhard Fürst, talade ”om en lycklig dag för Ellwangen, stiftet och bortom dess gränser”. Bland andra även biskopen av Eichstätt, Gregor Maria Hanke, och biskopen av Augsburg, Bertram Meier, hade kommit till högtiden. Jeningen var bördig från Eichstätt, och Ellwangen tillhörde under hans livstid stiftet Augsburg.

Kathpress 2022-07-16

Detta är en nyhetstext.