Tyska biskopar kritiserar Apple och Facebook

Internetgiganterna Apple och Facebook erbjuder sig att betala kvinnliga anställda om de låter frysa sina ägg, så att de kan fokusera på sina yrkeskarriärer, vilket mött skarp kritik av de tyska biskoparna. Ordföranden för den tyska biskopskonferensen, kardinal Reinhard Marx, anser att kvinnors uppskjutande av barnafödande till förmån för yrkeskarriären, genom att låta frysa sina ägg, inte har ett dugg att göra med individens frihet, utan endast är ett sätt att infoga barnalstringen i den ekonomiska processen, genom att göra det möjligt att föda barn ”bara när det passar”.

Enligt biskopen i Dresden-Meissen, Heiner Koch, som är ansvarig för familjefrågor i den tyska biskopskonferensen, ger erbjudandet att betala kvinnor för att de skjuter upp sitt barnafödande på det här sättet en signal att barn är av sekundär betydelse när det gäller yrkesmässiga krav och att familj och yrkesverksamhet inte går att förena – ”en signal som är helt fel”. Biskop Anton Losinger, hjälpbiskop i Augsburg och medlem i det tyska etikrådet, menade att sådana erbjudanden endast syftade till ”att gynna arbetsmarknaden och maximera ekonomiska vinster”.

Det blir kvinnorna som får ta riskerna och bära bördan i den medicinska proceduren. Det är oacceptabelt att en kvinnas önskan att få barn skall underordnas kravet på ekonomisk vinst i ett företag, ansåg han. Fader Karl Justen, ordförande i biskoparnas organ för samverkan med den tyska regeringen, ansåg för sin del att möjligheten för kvinnor att låta frysa sina ägg i längden skulle kunna leda till konstgjord befruktning in vitro, som är förbjuden av kyrkan.

”Frysning av ägg är inget erbjudande som kommer att göra det lättare att förena yrkeskarriär med familjeliv. Tvärtom konkurrerar det ut familjen från det vardagliga arbetslivet. I stället för att uppmuntra de anställda att skjuta upp barnafödandet borde arbetsgivarna välkomna barn”, ansåg Stefan Becker, ordförande i den tyska katolska familjeföreningen.

Sedan årets början har Facebook i USA betalat sina kvinnliga anställda upp till USD 20 000 för att låta frysa sina ägg och Apple avser att följa exemplet från och med januari 2015.

Kathpress, 2014-10-30