Tyska biskopar vill fortsätta att diskutera omgifta frånskilda

Triers katolske biskop Stephan Ackermann har ställt sig bakom kardinal Reinhard Marx, från München, i debatten om omgifta frånskilda. Tidningen Trierische Volksfreunds torsdagsnummer citerar Ackermanns uttalande om att ”Troskongregationens prefekt kan inte bara kan avsluta diskussionen med ett auktoritativt ställningstagande.”

Ackermann refererade här till att kuriebiskopen Gerhard Ludwig Müller nyligen i ett brev förklarade att det strider mot den katolska läran att ge omgifta frånskilda tillträde till sakramenten. Marx sade efter detta, att Müller inte kan avsluta diskussionen så lätt.

Ackermann sade, att varken han eller Marx vill ifrågasätta den katolska äktenskapsuppfattningen. ”Men vi måste på ett intensivare och ärligare sätt beakta den konkreta verkligheten för många par och familjer”, sade Trierbiskopen. Samtidigt medgav han att det är svårt att hitta goda pastorala lösningar, som inte ifrågasätter det sakramentala äktenskapets oupplöslighet.

Ackermann vände sig emot att reducera problemet till en fråga om ja eller nej till sakramentstillträde, så att någon också skulle förbli utesluten från botens sakrament hela sitt liv. Bikten är ju enligt katolsk uppfattningen en ”mycket stor chans till försoning och nystart”.

Kathpress 2013-11-21

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Triers katolske biskop Stephan Ackermann har ställt sig bakom kardinal Reinhard Marx, från München, i debatten om omgifta frånskilda. Tidningen Trierische Volksfreunds torsdagsnummer citerar Ackermanns uttalande om att ”Troskongregationens prefekt kan inte bara kan avsluta diskussionen med ett auktoritativt ställningstagande.”

Ackermann refererade här till att kuriebiskopen Gerhard Ludwig Müller nyligen i ett brev förklarade att det strider mot den katolska läran att ge omgifta frånskilda tillträde till sakramenten. Marx sade efter detta, att Müller inte kan avsluta diskussionen så lätt.

Ackermann sade, att varken han eller Marx vill ifrågasätta den katolska äktenskapsuppfattningen. ”Men vi måste på ett intensivare och ärligare sätt beakta den konkreta verkligheten för många par och familjer”, sade Trierbiskopen. Samtidigt medgav han att det är svårt att hitta goda pastorala lösningar, som inte ifrågasätter det sakramentala äktenskapets oupplöslighet.

Ackermann vände sig emot att reducera problemet till en fråga om ja eller nej till sakramentstillträde, så att någon också skulle förbli utesluten från botens sakrament hela sitt liv. Bikten är ju enligt katolsk uppfattningen en ”mycket stor chans till försoning och nystart”.

Kathpress 2013-11-21